NETTVERK I ENTREPRISERETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Arild Skage, advokat/partner, Kluge Advokatfirma AS

 • Harald S. Kobbe, advokat/partner, Kluge Advokatfirma AS

 • Lillann Bugge, advokat, Statnett

 • Ole Christian Hyggen, advokat/partner, Advokatfirmaet Schjødt AS

 • Olav Bergsaker, advokat/partner, Advokatfirmaet Haavind AS


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som blir diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • OPS-kontrakter

 • Sideforpliktelser, betydningen av og mulige sanksjoner ved brudd

 • Kontraktsstrategier og kontraktsmodeller

 • NS 8405-8406-8407 med tilhørende underentreprisestandarder

  • Risiko og ansvarsfordeling

   • Grunnforhold, offentlig tillatelser, prosjektering

   • Tilpasninger og endringer av standardene

   • Joint Venture-avtaler mellom entreprenører

 • Offentlig anskaffelser

  • Muligheter og begrensninger i regelverket

  • Gode kvalifikasjons- og tildelingskriterier

 • Ansvar etter byggherreforskriften

 • Entreprenørens konkurs, praktisk håndtering

 • Prosjekterings- og rådgiverkontrakter

  • NS 8401/8402/8403

  • Vederlagsformat

  • Endringer og tilpasninger av standardene

  • Gruppekontrakter

   • Risikofordeling, vederlagsfordeling mm.

 • Utbyggingsavtaler

 • Relevante avgjørelser i retts- og voldgiftspraksis

 • Standardisering av entreprisekontrakter - gjennomgang av revisjoner eller nye standarder

 • Anskaffelsesregelverket

 • Klimaendringer

 • NTK vs. NS - en sammenligning

 • Regningsarbeid - hva inngår i timeprisene

 • Tilbudssamarbeid - hva er lovlig etter konkurranseloven

 • Compliance

 • Nye kontraktsformer

 • Reklamasjonsarbeider, muligheter for mer effektiv gjennomføring

 • Kontraktsoppfølgning

 • Søksmålsfrister

 • Uklare beskrivelser

 • Prosjektforutsetninger

 • Tvisteløsningsmekanisme i forkant av rettssaker, hvordan unngå rettssaker

 • Varsel, endringer i totalentreprise

 • Det perfekte konkurransegrunnlag


Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor entrepriserett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor entrepriserett.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hvert enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører som har erfaring med entrepriserettslige forhold.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo


Dag 1

Mandag 24. september 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Servering av tapas og mingling ved 16-tiden (30 minutter).


Dag 2

Onsdag 21. november 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Servering av tapas og mingling ved 16-tiden (30 minutter).


Dag 3

Onsdag 27. februar 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Servering av tapas og mingling ved 16-tiden (30 minutter).


Dag 4

Onsdag 22. mai 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Servering av tapas og mingling ved 16-tiden (30 minutter).

 

Pris

22 950