NETTVERK I NÆRINGSEIENDOM


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Sverre Nordlie, advokat/partner, Advokatfirmaet Selmer DA
 • Anders Aagenæs, direktør/spesialrådgiver, DNB Næringseiendom AS


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederen er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Dispensasjon/ikke dispensasjon ved konvertering av bygg
 • Finansiering av næringseiendom - obligasjonslån og preferanseaksjer
 • Infrastrukturprosjekter - som investeringsform
 • Eiendomsmeglerloven
 • Reguleringsplaner: dispensasjonsadgangen og planendringer
 • «Planer som ikke er planer»: VEPOR, Strategisk Grep, Rett på Byggesak (uten reguleringsplan): Oslo kommune har åpnet for at man i noen saker kan gå rett fra gjeldende kommuneplan og direkte til rammesøknad
 • Bilfri by - Handlingsprogram for økt byliv, områdeplan for sentrumsgater og torg - bilfritt byliv
 • Strømavtaler og energiavtaler
 •  Eiendomsorganisering: Fradeling/ sammenslåing, Matrikkelloven, anleggseiendom, eiendom og eiendomsgrenser i sjø
 • Fortrinnsretter og forkjøpsretter, innløsningsretter, opsjoner
 • Reguleringer, anleggsbidrag, utbyggingsavtaler, "BYM-PBE-transaksjoner"
 • Prosjekterfaringer: Presentasjon og gjennomgang av større næringseiendomsprosjekter med særskilte utfordringer
 • Kravspesifikasjoner ved utleie av bygg: Krav til utforming, endring av kravspesifikasjonen etter krav fra leietaker, konsekvenser for verdi/kjøpesum av bygg
 • Ny rettspraksis

 

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor næringseiendommer. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor næringseiendommer.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.

Samlingene er for en stor del godkjent av Finanstilsynet som etterutdanning for eiendomsmeklere.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, eiendomsforvaltere og andre i private virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter som har erfaring med næringseiendommer.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Leksjoner

20

 

HØYRES HUS

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo
 


Dag 1

Onsdag 11. april 2018
Kl. 11:00 - Kl. 16:00

Enkel lunsj serveres ca kl. 12:30-13:00.


Dag 2

Tirsdag 21. august 2018
Kl. 11:00 - Kl. 16:00

Enkel lunsj serveres ca kl. 12:30-13:00.


Dag 3

Onsdag 31. oktober 2018
Kl. 11:00 - Kl. 16:00

Enkel lunsj serveres ca kl. 12:30-13:00.


Dag 4

Onsdag 6. februar 2019
Kl. 11:00 - Kl. 16:00

Enkel lunsj serveres ca kl. 12:30-13:00.

 

Pris

22 950