NETTVERK I NÆRINGSEIENDOM


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Sverre Nordlie, advokat/partner, Advokatfirmaet Selmer DA
 • Naja Dannow, advokat/partner, Advokatfirmaet Kluge AS


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederen er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Cloud
 • Skjæringspunktet mellom fast eiendom – offentlige anskaffelser
 • Bindingsgrad av budaksepter
 • Dispensasjon/ikke dispensasjon ved konvertering av bygg
 • Infrastrukturprosjekter - som investeringsform
 • Eiendomsmeglerloven
 • Hvitvasking, herunder ny lov
 • Reguleringsplaner:  Dispensasjonsadgangen og planendringer
 • Internasjonale og fremtidige trender
 • Co working – Flex office
 • Eiendomsorganisering:  Fradeling/sammeslåing, Matrikkelloven, anleggseiendom, eiendom og eiendomsgrenser i sjø
 • Fortrinnsretter og forkjøpsretter, innløsningsretter, opsjoner
 • Reguleringer, anleggsbidrag, utbyggingsavtaler, "BYM-PBE-transaksjoner"
 • Prosjekterfaringer:  Presentasjon og gjennomgang av større næringseiendomsprosjekter med særskilte utfordringer
 • Kravspesifikasjoner ved utleie av bygg: Krav til utforming, endring av kravspesifikasjonen etter krav fra leietaker, konsekvenser for verdi/kjøpesum av bygg
 • GDPR
 • OPS
 • Ny rettspraksis
 • Forslag om endringer i aksjelovens regler om oppkjøpsfinansiering
 • Ulike typer finansieringskilder- bank / obligasjonsmarkedet
 • Eiendom som sikkerhetsobjekt.

 

Tema for første samling, 02.04.2019:

Finansiering:

 • Forslag om endringer i aksjelovens regler om oppkjøpsfinansiering.

 • Ulike typer finansieringskilder- bank / obligasjonsmarkedet.

 • Eiendom som sikkerhetsobjekt.

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor næringseiendommer. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor næringseiendommer.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

Samlingene er for en stor del godkjent av Finanstilsynet som etterutdanning for eiendomsmeklere.


Målgruppe

Deltakerne på JUCs nettverk er typisk ledere og fagpersoner innen bransjen, advokater, jurister, og andre profesjonelle med interesse for det spesifikke fagområdet. Nettverksgruppene sammensettes av JUCs erfarne nettverkskonsulenter med henblikk på å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de forskjellige aktører.

Nettverket i Næringseiendom er særlig relevant for advokater, jurister, eiendomsmeglere, eiendomsforvaltere og andre i private virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter som har erfaring med næringseiendommer.

 

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Leksjoner

20

 

 

HØYRES HUS

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo
 


Dag 1

Tirsdag 02. april 2019

Kl. 11.00 - 16:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Tirsdag 11. juni 2019

Kl. 11:00 - 16:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Tirsdag 24. september 2019

Kl. 11:00 - 16:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4

Tirsdag 03. desember 2019

Kl. 11:00 - 16:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950