NETTVERK I PERSONVERN


Ledere

Nettverkets ledere er: 

 • Kaare M. Risung, advokat/partner, Advokatfirmaet Schjødt AS

 • Eva Jarbekk, advokat/partner, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • Anders Holt, personvernombud, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)


Innhold

Nettverket er et tilbud til deg som arbeider med personvern og personopplysningsrett på daglig basis. Du har bakgrunn som compliance ansvarlig, IT-sikkerhetssjef, legal counsel i en større bedrift eller driver med ekstern rådgivning med fokus på personvern og personopplysninger. I nettverket behandler vi aktuelle problemstillinger, samtidig som det gis rom for å utveksle erfaringer og sparrer om den praktiske håndteringen av juridiske krav til behandling av personopplysninger bedrifter er pålagt, samt de krav som inngår i EU-forordningen. Nettverkslederne vil stå for en del av innholdet på nettverket, men det forventes i tillegg at du også selv aktivt bidrar med innlegg og inputs fra din hverdag. Det vil ytterligere være innlegg fra eksterne foredragsholdere. Du har som medlem av nettverket mulighet for å påvirke innholdet på innleggene gjennom valg av emner og foredragsholdere.

Hovedfokus for nettverket vil være praktiske tilnærminger til eksisterende og fremtidig lovverk.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • GDPR – effekt av innføring i praksis
 • Innkjøp, offentlige anskaffelser - krav til leverandører
 • Digital markedsføring
 • DBA og ansvarsfraskrivelse
 • Personvernstatus. Måling av compliance
 • Nivå for logging av innsyn
 • Databehandleres bruk av data
 • Interne systemer for etterlevelse. Art. 30 protokoll
 • Skyløsninger og USA
 • Testsystemer og skarpe data. Sikkerhetstesting og Oslo-kommunesaken
 • Informasjonsplikten i praksis: Hvordan løser man det? Granulariteten i praksis: hva man faktisk informerer om rundt behandlingsaktivitetene og hvordan man løser det
 • Cookiebanner og cookies
 • Kunden ber om innsyn: modellenes forklarbarhet: Hvordan løse dette
 • Innsyn som sådan
 • Risikovurdering og DPIA
 • Andre temaer etter innspill fra deltakerne


Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor personvern og personopplysningsrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som til daglig arbeider med personvern og personopplysninger.

Det avholdes fire årlige effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, compliance ansvarlige, it-sikkerhetssjefer og andre i private virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter som har inngående kunnskap til personvern og personopplysningsrett.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Ingeniørenes Hus Møtesenter
Kronprinsensgate 17
Oslo


1. Samling

onsdag d. 23. september 2020

Kl. 13:30 - 18:00


2. Samling

onsdag d. 25. november 2020

Kl. 13:30 - 18:00


3. Samling

onsdag d. 3. februar 2021

Kl. 13:30 - 18:30


4. Samling

tirsdag d. 20. april 2021

Kl. 13:30 - 18:00


 

Pris

22 950

Network