NETTVERK I PERSONVERN

Ledere

Nettverkets ledere er: 

 • Kaare M. Risung, Partner, Schjødt

 • Eva Jarbekk, Partner, Føyen Torkildsen AS 


Innhold

Nettverket er et tilbud til deg som arbeider med personvern og personopplysningsrett på daglig basis. Du har bakgrunn som compliance ansvarlig, IT-sikkerhetssjef, legal counsel i en større bedrift eller driver med ekstern rådgivning med fokus på personvern og personopplysninger. I nettverket behandler vi aktuelle problemstillinger, samtidig som det gis rom for å utveksle erfaringer og sparrer om den praktiske håndteringen av juridiske krav til behandling av personopplysninger bedrifter er pålagt, samt de krav som inngår i EU-forordningen. Nettverkslederne vil stå for en del av innholdet på nettverket, men det forventes i tillegg at du også selv aktivt bidrar med innlegg og inputs fra din hverdag. Det vil ytterligere være innlegg fra eksterne foredragsholdere. Du har som medlem av nettverket mulighet for å påvirke innholdet på innleggene gjennom valg av emner og foredragsholdere.

Hovedfokus for nettverket vil være praktiske tilnærminger til eksisterende og fremtidig lovverk.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Gjennomgang av utvalgte emner i forordningen
 • Compliance innenfor personvern, herunder praktisk gjennomføring av oppfølging og kontroll
 • Muligheter og begrensninger for innhentning og bruk av personopplysninger i spesifikke sammenhenger som f.eks. HR, markedsføring og Big Data
 • Facebook og andre sosiale medier
 • Internasjonale dataoverføringer, herunder særlig håndteringen av tredjelandsoverføringer, privacy shield, forberedelse, utarbeidelse og implementering av BCR
 • Lagring i Cloud
 • Sikkerhetskrav, sikkerhetssertifiseringer og sikkerhetsstandarder
 • Utveksling av praktiske erfaringer og utfordringer
 • Utveksling av erfaring med datatilsynet under tilsyn og rådgivning
 • Mapping
 • Ny teknologi; trådløse soner, beacons
 • Utforming av samtykker
 • Bruk av logger
 • Risikovurderinger
 • Sletterutiner
 • Privacy by Design vs security
 • Andre temaer etter innspill fra deltakerne
   

Tema og innledere til 1. møte 01.06.17 var:

 • «Arbeid med personvern i virksomheter i forbindelse med EU-forordningen»


Innledning ved Eva Jarbekk og Kaare M. Risung.

Innlegg ved Line Coll, advokat i Statoil

Innlegg ved Lars Holtar, IPR Manager i Visma Software International AS

Innlegg ved Annelin Thorkildsen, Senior Advisor Risk Management i Watchcom


Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor personvern og personopplysningsrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som til daglig arbeider med personvern og personopplysninger.

Det avholdes fire årlige effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 
Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hvert enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, compliance ansvarlige, it-sikkerhetssjefer og andre i private virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter som har inngående kunnskap til personvern og personopplysningsrett.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.


Legg i kurven

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo


Dag 1

Torsdag 1. juni 2017
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Torsdag 14. september 2017
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Torsdag 23. november 2017
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4

Torsdag 15. mars 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950