NETTVERK I RESTRUKTURERING OG INSOLVENS


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Inez Thorsvik, advokat, DNB Bank ASA - Juridisk

 • Tom Hugo Ottesen, advokat/partner, Kvale Advokatfirma DA

 • Håvard Wiker, advokat/partner (H), Ro Sommernes Advokatfirma DA

 • Jon E. Skjørshammer, advokat/partner, SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

 • Johan Henrik Nossum, advokat/partner, Advokatfirmaet Schjødt AS


Innhold

Det etableres en ledende arena for de sentrale aktørene innen restrukturering og insolvens i Norge, hvor det vektlegges å behandle kommersielle og dagsaktuelle temaer. Medlemmene i nettverket vil selv få innflytelse på hva som skal behandles på de enkelte møtene.
Deltakerne i nettverket vil være blant de fremste og mest erfarne praktikerne innen fagområdet. Dette gjør at det faglige nivået i nettverksgruppen vil være høyt. 
Det vil avholdes fire årlige samlinger med foredrag fra ulike foredragsholdere, hvor det også vil legges opp til aktiv deltakelse fra medlemmene gjennom diskusjoner. 
Deltakerantallet er begrenset til maksimalt 40 deltakere for å sikre et godt forum for faglig utveksling.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Styreansvar i restrukturering
 • Internasjonal asset tracing
 • Nye dommer og annen rettsutvikling
 • Casebasert gjennomgang av sak som involverer debitor, advokat, bank, bo
 • Regnskapsførers ansvar ved insolvens, og hvordan analysere regnskaper for å avdekke aktiva.
 • Fellespant
 • Problemstillinger knyttet til IT, herunder panterettens omfang, boets mulighet til å hente ut debitors data mv.

For å nå målet om å være aktuelle vil temaene på de enkelte samlingene bli bestemt på et senere tidspunkt, blant annet etter innspill fra deltakerne.


Formål

Formålet med nettverket er å skape et forum som tar opp til diskusjon sentrale og dagsaktuelle problemstillinger og der deltakerne skal utveksle erfaringer.

Hver av de fire årlige samlingene vil være på 4,5 timer, og avsluttes med enkel bevertning og mingling før man går hjem for kvelden. 
Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hvert enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater i privat praksis, samt jurister og andre i banker/finansinstitusjoner som har lang erfaring med og god kompetanse innen restrukturering og insolvens. Også revisorer, økonomer og andre som arbeider spesialisert innen fagområdet kan delta.

For å sikre kontinuitet og høyt faglig nivå er medlemskapet i nettverket personlig. Medlemmene vil ha fortrinnsrett til neste 12 måneders periode. Det er mulighet for å bli med i nettverket i løpet av 12-månedersperioden dersom det er ledig plass.


Materiale

Det vil bli utarbeidet materiale til hver samling.

 

Leksjoner

20

 

Dag 1

Onsdag 26. september 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Samling avholdes hos SANDS, Cort Adelers gate 33.


Dag 2

Tirsdag 13. november 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Samling avholdes hos DNB, Dronning Eufemias gate 30.


Dag 3

Tirsdag 12. februar 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Samling avholdes hos Advokatfirmaet Schjødt, Ruseløkkveien 14.


Dag 4

Tirsdag 07. mai 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Samlingen avholdes hos Advokatfirmaet Kvale, Haakon VIIs gate 10.

 

Pris

22 950