NETTVERK I RESTRUKTURERING OG INSOLVENS


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Stine Snertingdalen, advokat/partner, Kvale Advokatfirma DA

 • Tom Hugo Ottesen, advokat/partner, Kvale Advokatfirma DA

 • Håvard Wiker, advokat/partner (H), Ro Sommernes Advokatfirma DA

 • Jon E. Skjørshammer, advokat/partner, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

 • Maria Ervik Løvold, advokat/assisterende juridisk direktør, DNB Bank ASA


Innhold

Det etableres en ledende arena for de sentrale aktørene innen restrukturering og insolvens i Norge, hvor det vektlegges å behandle kommersielle og dagsaktuelle temaer. Medlemmene i nettverket vil selv få innflytelse på hva som skal behandles på de enkelte møtene.
Deltakerne i nettverket vil være blant de fremste og mest erfarne praktikerne innen fagområdet. Dette gjør at det faglige nivået i nettverksgruppen vil være høyt. 
Det vil avholdes fire årlige samlinger med foredrag fra ulike foredragsholdere, hvor det også vil legges opp til aktiv deltakelse fra medlemmene gjennom diskusjoner. 
Deltakerantallet er begrenset til maksimalt 40 deltakere for å sikre et godt forum for faglig utveksling.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Styreansvar i restrukturering
 • Internasjonal asset tracing
 • Nye dommer og annen rettsutvikling
 • Casebasert gjennomgang av sak som involverer debitor, advokat, bank, bo
 • Regnskapsførers ansvar ved insolvens, og hvordan analysere regnskaper for å avdekke aktiva.
 • Fellespant
 • Panthavers overtakelse av pantegjenstander
 • Virksomhetsoverdragelse i konkurs
 • Problemstillinger knyttet til IT, herunder panterettens omfang, boets mulighet til å hente ut debitors data mv.

For å nå målet om å være aktuelle vil temaene på de enkelte samlingene bli bestemt på et senere tidspunkt, blant annet etter innspill fra deltakerne.

 

Tema for 1. møte:

Mainly scheme of arrangements and administration, including how you arrange pre-pack sales (and issues concerning valuation in this respect), 10 mins about the other insolvency regimes and terminology (i.a. the use of the term "bankruptcy" in UK law), and comparison of the UK regimes against US Chapter 11 and the new Singapore insolvency regulation.

Innlegg ved Susan Moore, Stephenson Harwood, London.


Formål

Formålet med nettverket er å skape et forum som tar opp til diskusjon sentrale og dagsaktuelle problemstillinger og der deltakerne skal utveksle erfaringer.

Hver av de fire årlige samlingene vil være på 4,5 timer, og avsluttes med enkel bevertning og mingling før man går hjem for kvelden. 
Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hvert enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater i privat praksis, samt jurister og andre i banker/finansinstitusjoner som har lang erfaring med og god kompetanse innen restrukturering og insolvens. Også revisorer, økonomer og andre som arbeider spesialisert innen fagområdet kan delta.

For å sikre kontinuitet og høyt faglig nivå er medlemskapet i nettverket personlig. Medlemmene vil ha fortrinnsrett til neste 12 måneders periode. Det er mulighet for å bli med i nettverket i løpet av 12-månedersperioden dersom det er ledig plass.


Materiale

Det vil bli utarbeidet materiale til hver samling.

 

Legg i kurven

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo
Dag 1

Onsdag 18. oktober 2017
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Tirsdag 28. november 2017
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Tirsdag 13. februar 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4

Tirsdag 24. april 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950