NETTVERK I RESTRUKTURERING OG INSOLVENS


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Inez Thorsvik, advokat, DNB Bank ASA - Juridisk

 • Tom Hugo Ottesen, advokat/partner, Kvale Advokatfirma DA

 • Håvard Wiker, advokat/partner (H), Ro Sommernes Advokatfirma DA

 • Jon E. Skjørshammer, advokat/partner, SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

 • Johan Henrik Nossum, advokat/partner, Advokatfirmaet Schjødt AS


Innhold

Det etableres en ledende arena for de sentrale aktørene innen restrukturering og insolvens i Norge, hvor det vektlegges å behandle kommersielle og dagsaktuelle temaer. Medlemmene i nettverket vil selv få innflytelse på hva som skal behandles på de enkelte møtene.
Deltakerne i nettverket vil være blant de fremste og mest erfarne praktikerne innen fagområdet. Dette gjør at det faglige nivået i nettverksgruppen vil være høyt. 
Det vil avholdes fire årlige samlinger med foredrag fra ulike foredragsholdere, hvor det også vil legges opp til aktiv deltakelse fra medlemmene gjennom diskusjoner. 
Deltakerantallet er begrenset til maksimalt 40 deltakere for å sikre et godt forum for faglig utveksling.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Styreansvar i restrukturering
 • Internasjonal asset tracing
 • Nye dommer og annen rettsutvikling
 • Casebasert gjennomgang av sak som involverer debitor, advokat, bank, bo
 • Regnskapsførers ansvar ved insolvens, og hvordan analysere regnskaper for å avdekke aktiva.
 • Fellespant
 • Problemstillinger knyttet til IT, herunder panterettens omfang, boets mulighet til å hente ut debitors data mv.
 • Motregning i konkurs

For å nå målet om å være aktuelle vil temaene på de enkelte samlingene bli bestemt på et senere tidspunkt, blant annet etter innspill fra deltakerne.


Formål

Formålet med nettverket er å skape et forum som tar opp til diskusjon sentrale og dagsaktuelle problemstillinger og der deltakerne skal utveksle erfaringer.

Hver av de fire årlige samlingene vil være på 4,5 timer, og avsluttes med enkel bevertning og mingling før man går hjem for kvelden. 


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater i privat praksis, samt jurister og andre i banker/finansinstitusjoner som har lang erfaring med og god kompetanse innen restrukturering og insolvens. Også revisorer, økonomer og andre som arbeider spesialisert innen fagområdet kan delta.

For å sikre kontinuitet og høyt faglig nivå er medlemskapet i nettverket personlig. Medlemmene vil ha fortrinnsrett til neste 12 måneders periode. Det er mulighet for å bli med i nettverket i løpet av 12-månedersperioden dersom det er ledig plass.


Materiale

Det vil bli utarbeidet materiale til hver samling.

 

Leksjoner

20

 

 

Dag 1

Tirsdag 03. september 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Møtet avholdes hos SANDS - Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA


Dag 2

Tirsdag 22. oktober 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Møtet avholdes hos DNB(Bjørvika)


Dag 3

Tirsdag 14. januar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Møtet avholdes hos Advokatfirmaet Schjødt AS


Dag 4

Tirsdag 31. mars 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Møtet avholdes hos Kvale Advokatfirma DA

 

Pris

22 950