NETTVERK I SKATTERETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Anders V. Heieren, advokat/partner, Kluge Advokatfirma AS

 • Anne-Ma Tostrup Smith, Chief Tax Counsel, Equinor ASA

 • Joachim M. Bjerke, advokat/partner, Advokarfirmaet BA-HR AS

 • Sverre Hveding, advokat/partner, Advokatfirmaet Selmer AS


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Praktisk håndtering av selskapets opplysningsplikt - kommunikasjon med skattekontoret

 • NOKUS og internasjonal beskatning

 • Skatt og eierskap

 • Hjemmehørendebegrepet, substanskrav mv

 • Immaterielle eiendeler

 • Aksjer og ansatte

 • Morselskapsgarantier

 • Fusjon/fisjon

 • Egenkapitaltransaksjoner

 • Konsernintern omstrukturering

 • Finansielle instrumenter

 • Tvisteløsning - hva og hvordan tenker skatteetaten - etatens instruks for rettssaker

 • Kravet til reelt etablert

 • Skattereformen i USA

 • Compliance and Corporate Tax policy

 • MLI

 • PPT
   

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor skatterett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor skatterett.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, revisorer, økonomer, skattesjefer- og medarbeidere og andre i private virksomheter og organisasjoner som har erfaring med skatterett.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

Dag 1

Tirsdag 12. november 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
med etterfølgende tapas

 

Dag 2

Tirsdag 21. januar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
med etterfølgende tapas

 

Dag 3

Tirsdag 26. mai 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
med etterfølgende tapas

NB. Møtet avholdes hos Advokatfirmaet Selmer

 

 

Dag 4 

Tirsdag 22. september 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
med etterfølgende tapas

 

 

 

Pris

22 950