NETTVERK FOR INTERNE JURISTER


Nettverksledere

 

 • Anette Mellbye, partner og advokat, Bull & Co Advokatfirma AS​
 • Christine Tønsberg Nilsen, Head of Legal, Cognite AS
 • Lars Jacobsen, General Counsel, Aker BioMarine AS 


Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode mulighet til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Muligheter og utfordringer for juridisk direktør og legal counsel som verdiskaper i kommersielle virksomheter
 • Corporate Governance (god selskapsledelse) i sunn balanse med selskapets kommersielle ønsker - herunder interessekonflikter, etiske dilemmaer og taushetsplikt
 • Compliance og risikohåndtering - varslings- og granskningsprosesser, advokatens rolle og beste praksis
 • Håndtering av juridisk arbeid i et konsern - strategisk, organisatorisk, teknisk/digitalt, praktisk, politisk, internasjonalt m.fl.
 • Hvilke utfordringer sitter man med i et mindre selskap?
 • Advokaten som forretningsutvikler og smidig verdiskaper, inkludert relevante KPI'er for juridisk avdeling og restrukturering
 • Håndtering av nye lover og retningslinjer, herunder åpenhetsloven og finansavtaleloven
 • Innlegg, forslag og diskusjoner fra gruppens egne medlemmer
   

Formål

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte Legal Counsels rolle som en strategisk sparringspartner for ledelsen, samt privatpraktiserende advokaters rolle som «Trusted Advisor». I tillegg til dette vil det også være aktuelt å drøfte relevante problemstillinger som advokater potensielt kan møte som kommersielle rådgivere. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater, Legal Counsels og andre som til daglig arbeider innenfor området.

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav til obligatorisk etterutdanning. 


Målgruppe

 

Deltakerne i nettverket er ledere, advokater, jurister, complianceansvarlige, juridiske rådgivere og andre sentrale nøkkelpersoner som er ansvarlige innenfor legal, compliance, risikostyring og governance i kommersielle selskaper.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes. 


Materiale

 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale. 

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

mandag d 29. august 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


2. samling

tirsdag d 1. november 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


3. samling

mandag d 23. januar 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


4. samling

mandag d 17. april 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network