NETTVERK FOR INTERNE JURISTER


Nettverksledere

  • Anette Mellbye, Partner/advokat, Bull & Co advokatfirma AS​
  • Christine Tønsberg Nilsen, Head of Legal, Cognite AS
  • Lars Jacobsen, General Counsel, Aker BioMarine AS 


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederen er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

  • Utfordringer og muligheter for juridisk direktør og legal counsel som verdiskaper i kommersielle virksomheter
  • Corporate Governance/god selskapsledelse balansert mot selskapets kommersielle ønsker, herunder også taushetsplikt, etiske dilemmaer og interessekonflikter
  • Compliance og risikohåndtering, herunder varsling og granskningsprosesser, advokatens rolle og best practice
  • Håndtering av juridisk arbeid i et konsern både strategisk, organisatorisk, teknisk/digitalt, praktisk, politisk, internasjonalt osv.
  • Hvordan sikre riktig intern og ekstern kompetanse til rett tid, herunder samarbeid og oppgavefordeling mellom konsernadvokat og innleiet advokat og best mulig innkjøp av tjenester
  • Hvilke utfordringer sitter man med i et mindre selskap?
  • Advokaten som forretningsutvikler og smidig verdiskaper, inkl. relevante KPI’er for juridisk avdeling og restrukturering


Formål

Dagens næringsliv etterspør i økende grad advokater som har en tverrdisiplinær rolle. JUCs Nettverk for Interne Jurister har til formål å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte Legal Counsels rolle som strategisk sparringspartner for ledelsen og privatpraktiserende advokaters rolle som "trusted advisor", samt relevante problemstillinger som advokater møter som kommersielle rådgivere. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, Legal Counsels og andre som i sitt daglige virke arbeider med disse temaene.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.


Målgruppe

Deltagerne på JUCs nettverk er typisk ledere, nøkkelmedarbeidere, advokater, jurister og andre professjonelle med interesse for det spesifikke fagområdet. Nettverksgruppene sammensettes av JUCs erfarne nettverkskonsulenter for å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de forskjellige aktører. Nettverket for Interne Jurister vil være relevant for konsernadvokater, complianceansvarlige og andre juridiske rådgivere.

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

tirsdag d 9. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. samling

mandag d 10. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 30. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

tirsdag d 14. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network