NETTVERK FOR RÅDGIVERE OG ARKITEKTER - BYGG OG ANLEGG


Ledere

 • Morten Gran, advokat og partner, Pacta advokatfirma
 • Eystein Abel Engh, sivilingeniør, Abel Engh AS
 • Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge
   

Innhold

Nettverket er et tilbud til deg som arbeider med rådgivning og prosjektering i  bygg- og anleggsprosjekter, slik som arkitekt, rådgivende ingeniør, prosjektleder, byggeleder, uavhengig kontrollør eller andre. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger knyttet til kontrakter og jus. Rettstilstanden med dommer, lover og forskrifter er under kontinuerlig endring innenfor bygge- og anleggssektoren, og det er et sterkt økende behov for bedre kunnskap om kontrakter og kontraktsoppfølging hos dere som er sentrale aktører i bygge- og anleggsbransjen. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.


Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Muligheter for stans i arbeidet
 • Rådgiveroppdrag for totalentreprenør
 • Tiltransport av rådgiver
 • Ansvarsforsikring og prosjektforsikringer. Dekningsområder og unntak.
 • Ansvar ved kontrolloppdrag – uavhengig kontroll
 • Byggelederoppdrag
 • Håndtering av forsinkelser, dagmulkt og erstatning
 • Bytte av personell
 • Prosjekteringsgrupper
 • De nye anskaffelsesreglene
 • Evaluering av rådgivere ved offentlige anskaffelser
 • Avvisning av rådgiver pga tidligere involvering i samme prosjekt
 • Rettigheter til prosjekteringsmaterialet. Eiendomsrett kontra bruksrett
 • Grov uaktsomhet og forsett. Hva skal til? Hvor høy er terskelen?
 • Ansvar for andres feil. Solidaransvar, prorataansvar?
 • Risiko for oppdragets omfang. Hva er jeg forpliktet til å levere.
 • Utfordringer med BIM
 • Plan- og designkonkurranser
 • Prosjekteringsledelse

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt nivå og med praktisk tilnærmelse kan drøfte aktuelle og juridiske problemstillinger knyttet til ulike rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anlegg. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom arkitekter, rådgivende ingeniører, prosjektledere, byggeledere, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor området.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hvert enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt arkitekter, rådgivende ingeniører, prosjektledere, byggeledere, uavhengig kontrollører, advokater og jurister eller andre, i offentlig eller privat virksomhet, og som har erfaring med kontrakter og jus for rådgivere.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.

 

Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo


Dag 1

Torsdag 20. september 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Onsdag 14. november 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Onsdag 16. januar 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4

Onsdag 10. april 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950