NETTVERK I ARBEIDSRETT


Nettverksledere

 • Elin Ødegård, HR-sjef, Arkivverket
 • Roger Taaje, HR-leder, Geno SA
 • Thomas Talén, Ansvarlig advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS


​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være foredrag fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Oppfølging av ansatte med fokus på manglende jobbutførelse/samarbeidsproblemer
 • Adgangen til å avslutte arbeidsforholdet når en ansatt leverer under forventning
 • Hvor går grensen mellom «tett oppfølging» og trakassering?
 • Virksomhetsoverdragelser
 • #metoo dommen
 • Nedbemanning i praksis
 • Konflikter/påstander om trakassering
 • Varslingsreglene generelt, spesielt grensegangen mellom eget arbeidsforhold og varsling
 • Sykefraværsoppfølging og oppsigelse grunnet sykdom
 • Klausuler om immaterialrett i arbeidsavtaler. Hvordan ivareta arbeidsgivers behov og arbeidstakers rett til eget åndsverk

 


​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor arbeidsrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med arbeidsrett.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater og jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører som har erfaring med arbeidsrettslige forhold.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Ingeniørenes Hus Møtesenter
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo


1. samling

tirsdag d 14. september 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. samling

torsdag d 11. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 9. februar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

tirsdag d 26. april 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network