NETTVERK I ARV, SKIFTE OG FORMUESPLANLEGGING


Ledere

Nettverkets ledere er:

  • Randi Birgitte Bull Advokat(H) og Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
  • Anne-Sofie Rolfsjord, Senioradvokat, Bull & Co Advokatfirma AS
  • Sunniva Lillebø Wahl, Senioradvokat, Bull & Co Advokatfirma AS


​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket er:

• Ny arvelov – endringer
• Ektepakter / testamenter
• Fremtidsfullmakt
• Forvaltning av umyndiges midler /båndlegging av midler
• Dødsboskifte – privat/offentlig
• Uskiftet bo – aktuelle problemstillinger
• Generasjonsskifte – praktisk gjennomføring
• Verdifastsettelse av ikke-børsnoterte aksjer / familieeide bedrifter mv
• Spørsmål om fradrag for latent skatt
• Internasjonal privatrett
• Kreditorpågang  - felleseie/særeie mv
• Skjevdeling av næringsvirksomhet
   - dom fra Høyesterett i mars/april
• Ny arveavgift – skatt – kontinuitet mv
• Dokumentavgift ved overføring av fast eiendom

​Formål

JUC Nettverk i Arv-, skifte- og formuesplanlegging har til formål at skape et fortrolig forum, som på både  teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problem-stillinger. Tilgangen er, at nettverket, i større grad enn tradisjonell undervisning er et frirom. Et rom der deltagerne møtes, utveklser erfaringer, får inspirasjon til profesjonelle og juridiske udfordringer og kan møte andre aktører på  området. På nettverket vil du oppleve en åpen dialog og en avslappet stemning. Her finner du et faglig forum med mange sterke spesialister, som gir grunnlag for både å drøfte de overordnede linjene, men også de små detaljer ved arve- og familieformueretten.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

Psykologforeningen godkjenner samlingene med 20 timer vedlikeholdsaktivitet.


Målgruppe

Nettverket er særlig relevant for advokater, jurister, formueforvaltere, økonomiske rådgivere og andre som arbeider innenfor dette fagfeltet.

Det er mulighet for å bli medlem i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

 

Samling 1

Mandag 14. september 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Samlingen avholdes i Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 Oslo

 

Samling 2

Onsdag 18. november 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Samlingen avholdes på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo

 

Samling  3

Tirsdag 19. januar 2021
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Samlingen avholdes på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo
 

Samling 4

Mandag 19. april 2021
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Samlingen avholdes på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo

 

 

Pris

22 950

Network