NETTVERK I ARV, SKIFTE OG FORMUESPLANLEGGING


Ledere

 

 • Anne-Sofie Rolfsjord, Senioradvokat, Bull & Co Advokatfirma AS
 • Randi Birgitte Bull, Advokat(H) og Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • Sunniva Lillebø Wahl, Senioradvokat, Bull & Co Advokatfirma AS


​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

1. samling:

 • Internasjonal privatrett innenfor arv- og familieretten

 

Eksempler på ytterligere emner som kan drøftes i nettverket er:

 • Ny arvelov – endringer
 • Overdragelse mellom generasjoner og forvaltning og båndlegging av umyndiges midler
 • Ektepakter / testamenter
 • Forvaltning av umyndiges midler /båndlegging av midler
 • Dødsboskifte – privat/offentlig
 • Uskiftet bo – aktuelle problemstillinger
 • Generasjonsskifte - utvalgte temaer
 • Spørsmål om fradrag for latent skatt
 • Kreditorpågang - felleseie/særeie mv
 • Dokumentavgift ved overføring av fast eiendom
 • Etikken i ulike problemstillinger
 • Gjensidig testament versus felles testament

​Formål

JUC Nettverk i Arv-, skifte- og formuesplanlegging har til formål at skape et fortrolig forum, som på både  teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problem-stillinger. Tilgangen er, at nettverket, i større grad enn tradisjonell undervisning er et frirom. Et rom der deltagerne møtes, utveklser erfaringer, får inspirasjon til profesjonelle og juridiske udfordringer og kan møte andre aktører på  området. På nettverket vil du oppleve en åpen dialog og en avslappet stemning. Her finner du et faglig forum med mange sterke spesialister, som gir grunnlag for både å drøfte de overordnede linjene, men også de små detaljer ved arve- og familieformueretten.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

Psykologforeningen godkjenner samlingene med 20 timer vedlikeholdsaktivitet.


Målgruppe

Nettverket er særlig relevant for advokater, jurister, formueforvaltere, økonomiske rådgivere og andre som arbeider innenfor dette fagfeltet.

Det er mulighet for å bli medlem i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 


1. Samling

mandag d 31. mai 2021

Kl 13:30 - 18:00


2. Samling

mandag d 30. august 2021

Kl 13:30 - 18:00


3. Samling

onsdag d 10. november 2021

Kl 13:30 - 18:00


4. Samling

mandag d 14. februar 2022

Kl 13:30 - 18:00


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network