NETTVERK I ARV, SKIFTE OG FORMUESPLANLEGGING


Nettverksledere

 

 • Greta Skauge Garmann, Senioradvokat, Advokatfirmaet Harris DA
 • Karianne Listerud Lund, Advokat MNA, Huseiernes Landsforbund
 • Marianne Lunde Aarbakke, Advokat MNA, Huseiernes Landsforbund


​Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av teamer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Overdragelse mellom generasjoner, samt forvaltning og båndlegging av umyndiges midler
 • Ektepakter og testamenter
 • Forvaltning av umyndiges midler - båndlegging av midler
 • Dødsboskifte – privat/offentlig
 • Uskiftet bo – aktuelle problemstillinger
 • Generasjonsskifte - utvalgte temaer
 • Kreditorpågang - felleseie, særeie m.m.
 • Etiske problemstillinger
 • Gjensidig testament versus felles testament

​Formål

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teorietisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor arv-, skifte- og formuesplanlegging. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater og andre som til daglig arbeider med arve- og familieformuerett. 

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.


 Målgruppe 

 

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, formueforvaltere, økonomiske rådgivere og andre som til daglig arbeider med, eller som har erfaring med arv-, skifte- og formuesplanlegging i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så frem det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Materiale

 

Alle nettverksdletakerne vil få utlevert relevant materiale.

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

torsdag d 7. april 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. samling

torsdag d 2. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 21. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

mandag d 21. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network