NETTVERK I AVGIFTSRETT


Nettverksledere

 

 • Agnete Haugerud, Partner og advokat, Ernst & Young Advokatfirma AS
 • Alexander With, Partner og advokat, Deloitte Advokatfirma AS
 • Kjetil Neset, Lovrådgiver, Finansdepartementet
 • Roy K. Kristensen, Diplomøkonom og høyskolelektor, Handelshøyskolen BI
 • Trond Egil Egebakken, Advokat, Orkla AS 

 

​Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:

 

 • MVA i forbindelse med eiendomssutvikling
 • Uttaksmoms
 • Status på SAF-T (oppdatering fra Skatteetaten)
 • Tilskudd
 • «Kan»-skjønnet - Skatteetatens adgang til å ta opp endringssaker
 • Grensen fast eiendom – løsøre
 • Co-working og kontorhotell
 • Avgiftshåndtering i praksis – styring og kontroll av merverdiavgift
 • Avgiftshåndtering i praksis - bruk av teknologi 
 • MVA ved grenseoverskridende transaksjoner
 • Bokettersynstrategier, partsrettigheter, tilleggsavgift, konflikthåndtering m.m.
 • Faktisk krav til justeringsregnskap/oversikt
 • Fellesregistrering
 • Dokumentasjonskrav for fritak og fradrag
 • Finansielle tjenester og merverdiavgift
 • Aktuelle nyheter - inklusive oppdatert rettspraksis
 • Fordelingsnøkler generelt - dokumentasjon for beregning av fordelingsnøkler
 • Legaltech og AI
 • Justering for andre kapitalvarer


​Formål

 

Nettverkets har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor avgiftsrett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som til daglig arbeider med avgiftsrett.

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.


Målgruppe


Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, revisorer, økonomer, regnskapsførere og -medarbeidere, samt andre i private virksomheter og organisasjoner som til daglig arbeider med, eller som har erfaring med avgiftsrett, i praksis.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Materiale

 

Alle nettverksdeltakerne vil få utlevert relevant materiale.

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Ingeniørenes Hus Møtesenter
Kronprinsens gate 17
0251 Oslo


1. samling

mandag d 24. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. samling

mandag d 25. april 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. samling

mandag d 29. august 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

mandag d 21. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network