NETTVERK I AVGIFTSRETT


Ledere

 • Alexander With, advokat/partner, Deloitte Advokatfirma AS
 • Agnete Haugerud, advokat/partner, Ernst & Young Advokatfirma AS
 • Kjetil Neset, lovrådgiver , Finansdepartementet
 • Trond Egil Egebakken, Advokat, Orkla AS 
 • Roy K. Kristensen, Diplomøkonom og Høyskolelektor, Handelshøyskolen BI

 

​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere. Alle samlingene begynner med en nyhetsoppdatering.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • MVA ifm eiendomssutvikling
 • Uttaksmoms
 • Status på S-AFT (oppdatering fra Skatteetaten)
 • Tilskudd
 • Forholdsmessig fradragsrett
 • «Kan» skjønnet, skatteetatens adgang til å ta opp endringssak
 • Co- working og kontorhotell
 • Avgiftshåndtering i praksis- bruk av teknologi 
 • Merverdiavgift og fast eiendom
 • MVA ved grenseoverskridende transaksjoner
 • Bokettersyn- strategier, partsrettigheter, tilleggsavgift, konflikthåndtering mv.
 • Faktisk krav til justeringsregnskap/oversikt
 • Fellesregistrering
 • Dokumentasjonskrav for fritak og fradrag
 • Finansielle tjenester og merverdiavgift
 • Aktuelle nyheter inklusive oppdatert rettspraksis
 • Fordelingsnøkler generelt. Dokumentasjon for beregning av fordelingsnøkler
 • Legaltech. AI
 • Justering for andre kapitalvarer


​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor avgiftsrett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor avgiftsrett.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, revisorer, økonomer, regnskapssjefer- og medarbeidere og andre i private virksomheter og organisasjoner som har erfaring med avgiftsrett.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

Mandag d. 25. januar 2021

Kl. 13:30 - 18:00


2. Samling

Mandag d. 26. april 2021

Kl. 13:30 - 18:00


3. Samling

Torsdag d. 9. september 2021

Kl. 13:30 - 18:00


4. Samling

Mandag d. 22. november 2021

Kl. 13:30 - 18:00


 

Pris

22 950

Network