NETTVERK I BARNERETT/BARNEVERNRETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Ragnhild Kverneland, advokat/partner, Advokatfirmaet Dehn DA
 • Astrid Haram, advokat, Advokatforum DA
 • Espen Walstad, psykolog 


​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket er:

 

 • Lydopptak: Dette er et tiltakende problem for både advokater, barnevernsarbeider og sakkyndige. Hvordan håndterer vi dette – hvilke regler finnes?  
 • Samværsvurderinger
 • Foreldreansvar som tvist i foreldretvister; hva er de psykologfaglige temaene her, hva vil være et godt mandat for barnesamtalen? Hvordan bør advokater håndtere slike saker? Viktig med godt mandat fra retten
 • Bvl § 4 – 16 – oppfølging etter en omsorgsovertakelse; tema i etterkant av EMD dommer og Høyesterettsdommer. Hvor mye må en stå på for å tilby tiltak? Hvilke tiltak? Hvor ofte må barnevernet legge opptil evaluering av plassering og samvær i tiltaksplan/omsorgsplan? 
 • Invitere journalist fra Dagbladet/VG til samtale om barnevernet; hva skal til for at mediene faktisk kan gi et balansert bilde av det arbeidet som gjøres i barnevernet?
 • Ny barnevernlov
 • Psykiske lidelser – hvordan håndtere klienters adferd?
 • Sakkyndigrollen
 • Bruk av annen fullmektig etter forvaltningsloven § 12
 • Barnevern og funksjonshemning – hvordan utrede slike saker, og hvordan sikre disse barna riktige og tilstrekkelige tiltak? Hvordan unngå at dette bare blir en diskusjon om penger?
 • Adopsjon i barnevernsaker
 • Barnets advokat
 • Tvangspålagte hjelpetiltak i barnevernet
 • Tilsyn ved samvær i barnelovssaker når samværstimene er oppbrukt, Bl §43 a

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor barnerett/barnevernrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med fagområdet.

Fagområdet barnerett/barnevernrett krever tverrfaglig kunnskap. De psykologfaglige vurderinger er derfor også sentrale i dette nettverket.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

Psykologforeningen godkjenner samlingene med 20 timer vedlikeholdsaktivitet.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater og jurister - herunder dommere - og psykologer som arbeider med barnerett og barnevernrett. Også ansatte i barnevernet kan delta.

Det er mulighet for å bli medlem i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

mandag d. 2. november 2020

Kl. 13:30 - 18:00


2. Samling

mandag d. 11. januar 2021

Kl. 13:30 - 18:00


3. Samling

mandag d. 15. mars 2021

Kl. 13:30 - 18:00


4. Samling

mandag d. 10. mai 2021

Kl. 13:30 - 18:00


 

Pris

17 950

Network