NETTVERK I BARNERETT/BARNEVERNRETT


Ledere

 

 • Astrid Haram, advokat, Advokatforum DA
 • Espen Walstad, psykolog 
 • Ragnhild Kverneland, advokat/partner, Advokatfirmaet Dehn DA


​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket er:

 

 • Samværsvurderinger
 • Bvl § 4-16  - Oppfølging etter en omsorgsovertakelse eller adopsjon; tema i etterkant av gjennomgang av EMD og Høyesterett. Hvor mye må en stå på for å tilby tiltak? Hvilke tiltak? Hvor ofte må Barnevernet legge opp til evaluering av plassering og samvær i tiltaksplan/ omsorgsplan?
 • Ny barnevernlov
 • Høring av barn – inkl. ny veileder fra domstolene – kan evt. innledes av Bente La Force, dommer, og Vigdis Sorteberg, psykolog, som sammen holder kurs for dommere
 • Sakkyndigrollen – og bør vi fremover se større bruk av sakkyndige?
 • Psykolog Per Isdal – Hvordan holde seg oppreist mens man står i tunge saker?
 • Tilsyn med samvær i barnelovssaker når samværstimene er oppbrukt, Bl § 43 a
 • Invitere journalist fra Dagbladet/ VG til samtale om barnevernet; hva skal til for at mediene faktisk kan gi et balansert bilde av det arbeidet som gjøres i barnevernet?

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor barnerett/barnevernrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med fagområdet.

Fagområdet barnerett/barnevernrett krever tverrfaglig kunnskap. De psykologfaglige vurderinger er derfor også sentrale i dette nettverket.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

Psykologforeningen godkjenner samlingene med 20 timer vedlikeholdsaktivitet.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater og jurister - herunder dommere - og psykologer som arbeider med barnerett og barnevernrett. Også ansatte i barnevernet kan delta.

Det er mulighet for å bli medlem i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Ingeniørenes Hus Møtesenter
Kronprinsensgate 17
Oslo


1. Samling

mandag d 13. september 2021

Kl 13:30 - 18:00


2. Samling

mandag d 15. november 2021

Kl 13:30 - 18:00


3. Samling

onsdag d 12. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00


4. Samling

mandag d 14. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network