NETTVERK I BARNERETT/BARNEVERNRETT


Nettverksledere

 • Astrid Haram, Advokat, Advokatforum DA
 • Espen Walstad, Psykolog 
 • Ragnhild Kverneland, Partner/advokat, Advokatfirmaet Dehn DA


​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • EMD – hvordan løser vi dette? Samarbeid mellom advokater og barnetjenesten?
 • Dommene i EMD og Høyesterett - har det ført til økt bruk av sakkyndige?
 • Vitnepsykologi, med særlig vekt på å vurdere påliteligheten av barns forklaringer
 • Barneloven og eventuelle endringer i denne
 • Samtaleprosesser – hvordan man kan bruke den for best mulig utbytte for barnet
 • Samtaleprosesser – også ift. det digitale, hva er advokatenes synspunkter rundt dette
 • Sakkyndige – hvordan kvalitet sikrer de arbeidet de gjør?
 • Media og journalistikk – Hvordan kan mediene gi et balansert blikk på barneversaker i presse og sosiale medier
 • Konfliktsaker på grenselinjen mellom barnelov og barnevernslov

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor barnerett/barnevernrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med fagområdet.

Fagområdet barnerett/barnevernrett krever tverrfaglig kunnskap. De psykologfaglige vurderinger er derfor også sentrale i dette nettverket.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.

 

Psykologforeningen godkjenner også samlingene med 20 timer vedlikeholdsaktivitet.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater og jurister - herunder dommere - og psykologer som arbeider med barnerett og barnevernrett. Også ansatte i barnevernet kan delta.

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Siste møte i inneværende sesong

mandag d. 14. mars 2022

Kl. 13:30 - 18:00

OBS! Avholdes på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17, Oslo


Samlinger neste sesong


1. samling

mandag d 23. mai 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. samling

mandag d 29. august 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 2. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

onsdag d 11. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network