NETTVERK I BARNERETT/BARNEVERNRETT


Nettverksledere

 

 • Astrid Haram, Advokat, Advokatforum DA
 • Espen Walstad, Psykolog 
 • Ragnhild Kverneland, Partner og advokat, Advokatfirmaet Dehn DA


​Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • EMD – hvordan løser vi dette? Samarbeid mellom advokater og barnetjenesten?
 • Dommene i EMD og Høyesterett - har det ført til økt bruk av sakkyndige?
 • Vitnepsykologi - med særlig vekt på å vurdere påliteligheten av barns forklaringer
 • Barneloven og eventuelle endringer i denne
 • Samtaleprosesser – for best mulig utbytte for barnet
 • Samtaleprosesser (i henhold til det digitale) - hva er advokatenes synspunkter rundt dette?
 • Sakkyndige – hvordan kvalitetsikre arbeidet de gjør?
 • Media og journalistikk – hvordan kan mediene gi et balansert blikk på barneversaker i presse og sosiale medier
 • Konfliktsaker - på grensen mellom barnelov og barnevernlov

 

​Formål

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor barnerett/barnevernrett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som til daglig arbeider med barnerett/barnevernrett. 

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning. Det samme gjelder Psykologforeningen som godkjenner samlingene som vedlikeholdsaktiviteter.


Målgruppe

 

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, dommere, psykologer og andre ansatte i barnevernet, som til daglig arbeider, eller har erfaring med barnerett og barnevernrett i praksis.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes. 


Materiale

 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

mandag d 23. mai 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. samling

mandag d 29. august 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 2. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

onsdag d 11. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network