NETTVERK I BARNERETT/BARNEVERNRETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

  • Ragnhild Kverneland, advokat/partner, Advokatfirmaet Dehn DA
  • Astrid Haram, advokat, Advokatforum DA
  • Espen Walstad, psykolog 


​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket er:

  • Adopsjon i barnevernsaker
  • Barnets advokat
  • Tvangspålagte hjelpetiltak i barnevernet
  • Tilsyn ved samvær i barnelovssaker når samværstimene er oppbrukt, Bl. §43 a
  • Vurdering av foreldres omsorgskompetanse ved nylig ankomst til Norge
  • Akuttvedtak, grensen foreldretvis/barnevern

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor barnerett/barnevernrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med fagområdet.

Fagområdet barnerett/barnevernrett krever tverrfaglig kunnskap. De psykologfaglige vurderinger er derfor også sentrale i dette nettverket.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

Psykologforeningen godkjenner samlingene med 20 timer vedlikeholdsaktivitet.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater og jurister - herunder dommere - og psykologer som arbeider med barnerett og barnevernrett. Også ansatte i barnevernet kan delta.

Det er mulighet for å bli medlem i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Leksjoner

20

 

 

HØYRES HUS

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

Dag 1

Mandag 06. mai 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Dag 2

Mandag 09. september 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Dag 3

Mandag 02. desember 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Dag 4

Mandag 03. februar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

17 950