Nettverk i Cybersikkerhet


Ledere

 • Petter Bjerke, Partner og leder IPT hos DLA Piper
 • Tor-Ståle Hansen, Group CISO hos Itera

 

Innhold

Alle selskaper, myndigheter og andre organisasjoner er avhengige av informasjon for å kunne tilby sine tjenester og utføre sine oppgaver. Når informasjon blir tapt eller forvrengt, kan det føre til at virksomheten blir lammet, og hvis informasjonen havner i feil hender, kan den i verste fall føre til livsfare for enkeltpersoner og at nasjonal sikkerhet står på spill. I tillegg er det ødeleggende å stole på organisasjonen og kan medføre enorme merkostnader.

Nettkriminalitet er et voksende globalt problem, både fra et skadelig programvareperspektiv, men også gjennom organisert og statssanksjonert kriminalitet. Cybersikkerhet er viktigere enn noensinne og er en del av alt fra bransjebevissthet, systemkonfigurasjon / administrasjon til dedikert teknologi.

På nettverksmøtene våre vil du møte eksperter innen cybersikkerhet som håndterer spørsmål både på akademisk og praktisk nivå. Dagsordenen er satt av nettverkslederen som er ansvarlig for at møtene får et aktuelt og informativt innhold.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 

Cybersecurity - om mulighets- og risikoforståelse

 • Sikkerhetsledelse og bygging av kultur for sikkerhetsutøvelse
 • CyberSec, InfoSec, Data Protection og Privacy - lær om risikoen for organisasjoner som ligger i dagens cyberlandskap.

 

Styreansvar, ledelse, roller og ansvar

 • Sikkerhetsledelse, incidents og emergency response
 • Tollene som ledelsen må ta stilling til for å håndtere en organisasjons cyberrisikoer.

 

Identifiser cyber trusler og risiko for riktig beskyttelse og vern av din organisasjon

 • Vurder sårbarhetene til organisasjonens forretningssystemer, nettverk og data.
 • Identifiser trusselsaktører og typiske angrepsmetoder og mønster.

 

Teknologi og systemforståelse for ledelse

 • Få innblikk i ulike teknologier, infrastruktur, nettverk, kommunikasjon, systemer, plattformer og cloud.
 • Teknologier og teknikker for å beskytte systemer, nettverk og data.

 

Cybersecurity governance

 • Lover, forskrifter, bransjestandarder, rammeverk, normer
 • Beste praksiser for cybersecurity, information security, data protection og privacy (beyond GDPR)

 

Sikkerhetsoperasjoner og forsvarsverk

 • Organisasjonens trusselbilder og sårbarhetsvurderinger – hvilke sikkerhetsfunksjoner og teknologistøtte trenger man for å sikre virksomheten?

 

Ansvar, hendelseshåndtering, respons og brudd

 • Ansvar og roller ift incidents og brudd på informasjonssikkerheten og personvern

 

Styringssystemer og rammeverk for sikkerhetsledelse

 • Behovsanalyser, omfang, design og implementering av rammeverk og styringssystemer for informasjonssikkerhet

 

Formål

Hensikten med nettverket i Cybersikkerhet er å tilby kvalifisert kompetanseutvikling gjennom forelesninger og workshops for mennesker som kommer i kontakt med området gjennom sine profesjonelle roller. Nettverket er et forum der vi kan diskutere aktuelle temaer, temaer og problemstillinger både på faglig og praktisk nivå, samt utveksle erfaringer og kunnskap på området. Vi vil gjennomføre fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timer hver. Hvis du er advokat, betyr dette at du som deltaker i nettverket samtidig oppfyller Advokatforeningens årlige krav om 18 timers obligatorisk opplæring.

 

Målgruppe

Nettverkets prioriterte målgrupper er ledere som ønsker å holde seg oppdatert med det siste innen cybersikkerhet. Ledende ansatte som Cybersecurity Managers, Heads of Information & Cybersecurity, Security Managers IT & Information, IT Security Managers, CIOs (Chief Information Officers), IT Managers, CTOs (Chief Technology Officers), Compliance Officers, Compliance Managers, Advokater og bedriftsadvokater i selskaper i finansmarkedet og i norske selskaper med IT-sikkerhet og compliance-funksjoner.

 

Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

tirsdag d 15. juni 2021

Kl 13:30 - 18:00


2. Samling

onsdag d 1. september 2021

Kl 13:30 - 18:00


3. Samling

tirsdag d 9. november 2021

Kl 13:30 - 18:00


4. Samling

tirsdag d 8. februar 2022

Kl 13:30 - 18:00


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network