NETTVERK I CYBERSIKKERHET


Nettverksledere

 • Petter Bjerke, Partner og leder IPT hos DLA Piper
 • Tor-Ståle Hansen, Group CISO hos Puzzle AS

 

Innhold

Alle selskaper, myndigheter og andre organisasjoner er avhengige av informasjon for å kunne tilby sine tjenester og utføre sine oppgaver. Når informasjon blir tapt eller forvrengt, kan det føre til at virksomheten blir lammet, og hvis informasjonen havner i feil hender, kan den i verste fall føre til livsfare for enkeltpersoner og at nasjonal sikkerhet står på spill. I tillegg er det ødeleggende å stole på organisasjonen og kan medføre enorme merkostnader.

Nettkriminalitet er et voksende globalt problem, både fra et skadelig programvareperspektiv, men også gjennom organisert og statssanksjonert kriminalitet. Cybersikkerhet er viktigere enn noensinne og er en del av alt fra bransjebevissthet, systemkonfigurasjon / administrasjon til dedikert teknologi.

På nettverksmøtene våre vil du møte eksperter innen cybersikkerhet som håndterer spørsmål både på akademisk og praktisk nivå. Dagsordenen er satt av nettverkslederen som er ansvarlig for at møtene får et aktuelt og informativt innhold.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Sosial og digital markedsføring

 • Det offentliges ansvar og myndighetsfordeling i Cyber Security

 • Sikkerhets kultur

 • Risikovurdering

 • MDR

 • Ledelse kommunikasjon

 • Governance

 • Styre rapportering

 • Organisering

 • Geopolitiske cybertrusler

 

Formål

Hensikten med nettverket i Cybersikkerhet er å tilby kvalifisert kompetanseutvikling gjennom forelesninger og workshops for mennesker som kommer i kontakt med området gjennom sine profesjonelle roller. Nettverket er et forum der vi kan diskutere aktuelle temaer, temaer og problemstillinger både på faglig og praktisk nivå, samt utveksle erfaringer og kunnskap på området.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.

 

Målgruppe

Nettverkets prioriterte målgrupper er ledere som ønsker å holde seg oppdatert med det siste innen cybersikkerhet. Ledende ansatte som Cybersecurity Managers, Heads of Information & Cybersecurity, Security Managers IT & Information, IT Security Managers, CIOs (Chief Information Officers), IT Managers, CTOs (Chief Technology Officers), Compliance Officers, Compliance Managers, Advokater og bedriftsadvokater i selskaper i finansmarkedet og i norske selskaper med IT-sikkerhet og compliance-funksjoner.

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.

 

Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Siste samling i inneværende sesong

tirsdag d. 8. februar 2022

Kl. 13:30 - 18:00


Samlinger neste sesong


1. samling

torsdag d 7. april 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


2. samling

onsdag d 1. juni 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


3. samling

tirsdag d 6. september 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


4. samling

tirsdag d 29. november 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network