NETTVERK I ECOMMERCE


Nettverksledere

 

  • Julia Paulsen, Nordics E-Commerce Director hos Elkjøp
  • Thomas Moen, Co-Founder av MOEN & Co

 

Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av teamer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

  • Forretningsutvikling: hvilke verktøy skal man bruke? Blant annet det nye lederskapet under digital transformasjon, samt smidige måter å arbeide på
  • Markedsføring- og konverteringsoptimalisering (CRO) – optimering av samtalefrekvens - hvordan data og testing vil føre til eCom-suksess. Hvilke ferdigheter trenger man for å sette testmiljøet, teknologien og hvordan kjører man testprosessen?
  • Den brukerdrevne opplevelse – CX i sentrum av eCom - hvordan sikre gode kundeopplevelser gjennom kanalene dine?
  • Teknologi og plattformer - samlet eCom tech-stack – hva slags teknologi må man ha på plass for å sikre eCom-suksess?
  • Omnichannel - hvordan sikre god kundeopplevelse gjennom kanalene dine

 

Formål

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor ecommerce. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som til daglig arbeider med ecommerce.

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målretteede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.

 

Målgruppe

 

Deltakerne i nettverket er alle, både på medarbeider- og ledelsesplan innenfor selskaper med både online- og fysiske butikker. Dette kan for eksempel være E-commers managers, E-handel managers, E-commers- og logistikk managers, CIO, CDO, COO eller alle de som til daglig arbeider, eller har erfaring med ecommerce i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det falige nettverket som skapes.

 

Materiale

 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

torsdag d 9. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


2. samling

torsdag d 8. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


3. samling

torsdag d 1. desember 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


4. samling

torsdag d 16. februar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. Tapas


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network