NETTVERK I ENERGIRETT


Ledere

 • Christian Poulsson, advokat/partner, Kvale Advokatfirma DA

 • Eeva Kantanen, General Counsel Hydro REIN 

 • Jon Rabben, advokat/partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

 

​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket er:

 • Politiske prosesser og håndtering av forholdet til myndigheter, grunneiere og lokale interessenter
 • Karbonfangst, hydrogen og nye energiteknologier
 • Skatter og avgifter knyttet til produksjon og omsetning av kraft
 • Regulering av nettvirksomhet og nettilknytning
 • Elektrifisering og regelverksutvikling knyttet til dette
 • Teknologi- og markedsutvikling i det grønne skiftet
 • Rammevilkår for kraftproduksjon, herunder vind på land og til havs, vannkraft og sol
 • Kontraktstrukturer og forretningsmodeller for aktører i kraftbransjen
 • Regulering av finansiell og fysisk krafthandel
 • European Green Deal/ rammevilkår i EU

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor energirett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister, offentlige myndigheter, organisasjoner og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor energirett.

 

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, offentlige myndigheter, og andre i private virksomheter og organisasjoner som arbeider med energirett.

 

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.

 

Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


Siste samling inneværende sesong:

mandag d. 29. november 2021

Kl. 13:30 - 18:00

OBS! Avholdes på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo


Samlinger neste sesong


1. Samling

mandag d 31. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00


2. Samling

torsdag d 24. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00


3. Samling

onsdag d 25. mai 2022

Kl 13:30 - 18:00


4. Samling

tirsdag d 27. september 2022

Kl 13:30 - 18:00


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network