NETTVERK I ENERGIRETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Eeva Kantanen, Head of Business Development New Technologies, Hydro Energi AS

 • Jon Rabben, advokat/partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

 • Christian Poulsson, advokat/partner, Kvale Advokatfirma DA

 

​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Mulige temaer for kommende sesong (aktualitet og ny rettspraksis er avgjørende for hva som blir tatt opp på samlingene):

Vi vil ha enda større fokus på skjæringspunktet jus/teknologi/økonomi sin betydning for kraftsektoren.

 

 • Nytt i energiretten
 • Offentlig eierskap
 • Netthandel - endring i forskrift
 • Norsk energirett og forholdet til EU. Økt samhandling, felles marked, forsyningssikkerhet. Utfordringer og muligheter (hvor er vi når det gjelder tredje energipakke, vinterpakke). Den praktiske betydningen av ny EU/EØS-regulering for de finansielle og fysiske kraftmarkedene – herunder betydningen av nye regler for markedsadferd, EU-direktivene MiFID, MAR, EMIR og REMIT sin betydning for aktører i kraftbransjen
 • Markedsstruktur - Hvordan det europeiske markedet går mot ett fysisk marked – regulatorisk.
 • Tilknytning av ny kraftproduksjon
 • Erstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter
 • Prosjektfinansiert kraftutbygging

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor energirett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister, offentlige myndigheter, organisasjoner og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor energirett.

 

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, offentlige myndigheter, og andre i private virksomheter og organisasjoner som arbeider med energirett.

 

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.

 

Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Leksjoner

20

 

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

NB. Siste samling i inneværende sesong avholdes mandag 27. januar 2020 kl. 13:30 - Kl. 18:00.


Dag 1

Tirsdag 24. mars 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Tirsdag 19. mai 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Tirsdag 22. september 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4

Tirsdag 17. november 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950