NETTVERK I ENERGIRETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Eeva Kantanen, advokat, Norsk Hydro ASA
 • Jon Rabben, advokat/partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • Christian Poulsson, advokat/partner, Kvale Advokatfirma DA

 

​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Markedsstruktur/Hvordan det europeiske markedet går mot ett fysisk marked - regulatorisk
 • Den praktiske betydningen av de nye reguleringene for det finansielle og fysiske kraftmarkedet – med fokus på nye regler for markedsatferd
 • Tilknytning av ny kraftproduksjon
  • Hvilke plikter som påhviler nettselskapet knyttet til prioritet/fremdrift
  • Diskusjon av Statnetts praksis med krav om «planleggingsavtaler», herunder kostnadsdekning ved bortfalt prosjekt, ved tilknytning til sentralnettet. 
 • Erstatning ved ekspropriasjon av fallrettigheter
  • Sammenlikning med prinsippene for erstatning ved ekspropriasjon til vindkraftformål.
 • Prosjektfinansiert kraftutbygging
 • Erstatningsansvar for produsenter
 • Norsk energirett og forholdet til EU. Økt samhandling, felles marked, forsyningssikkerhet. Utfordringer og muligheter. (hvor er vi når det gjelder tredje energipakke, vinterpakke) Den praktiske betydningen av ny EU/EØS-regulering for de finansielle og fysiske kraftmarkedene – herunder betydningen av nye regler for markedsadferd, EU-direktivene MiFID, MAR, EMIR og REMIT  sin betydning for aktører i kraftbransjen
 • Faste oppdateringer på nyheter/utvikling innen rettsområdet.
 • Finansiering
 • Eierskap, herunder governance, utenlandske aktører og verdsettelse
 • Trender fremover

 

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor energirett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister, offentlige myndigheter, organisasjoner og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor energirett.

 

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.
Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, offentlige myndigheter, og andre i private virksomheter og organisasjoner som arbeider med energirett.

 

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.

 

Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

Siste møte i inneværende sesong avholdes 27. februar.


Dag 1

Mandag 13. mai 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Tirsdag 27. august 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Onsdag 9. oktober 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4

Mandag 27. januar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950