NETTVERK I ENERGIRETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Eeva Kantanen, advokat/partner, Kluge Advokatfirma AS

 • Jon Rabben, advokat/partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS

 • Christian Poulsson, advokat/partner, Kvale Advokatfirma DA

 

​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Mulige temaer for kommende sesong (aktualitet og ny rettspraksis er avgjørende for hva som blir tatt opp på samlingene):

Vi vil ha enda større fokus på skjæringspunktet jus/teknologi/økonomi sin betydning for kraftsektoren.

 • Nytt i energiretten
 • Politiske prosesser -inklusive effekter av kommunesammenslåingen
 • Fusjonsprosesser
 • Offshore vind
 • Karbonfangst 
 • Avlesning av nett
 • Konsesjoner -  selskapsmessig struktur og organisering
 • Kraftskatt
 • Fallrettigheter
 • Netteiers nøytralitets prinsipp
 • Havvind- grensesnittet mellom regelverkene
 • Elektrifisering av sokkelen
 • Teknologiutvikling
 • Sustainability – det grønne skiftet

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor energirett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister, offentlige myndigheter, organisasjoner og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor energirett.

 

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, offentlige myndigheter, og andre i private virksomheter og organisasjoner som arbeider med energirett.

 

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.

 

Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo


Samling 1

Tirsdag 19. mai 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Samling 2

Tirsdag 22. september 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Samling 3

Tirsdag 17. november 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

 

Samling 4

Tirsdag 26. januar 2021
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
NB; Denne samlingen avholdes på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens Gate 17, Oslo

 

 

Pris

22 950

Network