NETTVERK I ENTREPRISERETT


Nettverksledere

 

 • Arild Skage, Partner og advokat, CMS Kluge Advokatfirma AS

 • Arve Martin Hyldmo Bjørnvik, Partner og advokat, Advokatfirmaet Haavind AS

 • Lillann Bugge, Advokat, Statnett

 • Maria Dorthea Røste, Juridisk leder og advokat, Rambøll AS

 • Ole Christian Hyggen, Partner og advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS


Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Trender på markedet og oppdateringer
 • Gjennomgang av dommer med prosederende advokater
 • Grensene for entreprenørens ansvar for prosjektering i en utførelsesentreprise etter NS 8405 punkt 13.1
 • OPS-kontrakter
 • Sideforpliktelser - betydningen av og mulige sanksjoner ved brudd
 • Kontraktsstrategier og kontraktsmodeller
 • NS 8405-8406-8407 med tilhørende underentreprisestandarder
 • Offentlige anskaffelser
 • Regningsarbeid - hva inngår i timeprisene


Formål

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor enterpriserett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater, jurister, offentlige myndigheter, organisasjoner og andre som til daglig arbeider med enterpriserett.

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.


Målgruppe

 

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører som arbeider med, eller som har erfaring med entrepriserettslige forhold i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Materiale

 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

tirsdag d 24. mai 2022

Kl 12:30 - 17:00


2. samling

torsdag d 22. september 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 16. november 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


4. samling

mandag d 9. januar 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network