NETTVERK I ENTREPRISERETT


Ledere
 

 • Arild Skage, advokat/partner, Kluge Advokatfirma AS

 • Arve Martin Hyldmo Bjørnvik, advokat/partner, Advokatfirmaet Haavind AS

 • Lillann Bugge, advokat, Statnett

 • Ole Christian Hyggen, advokat/partner, Advokatfirmaet Schjødt AS

 • Maria Dorthea Røste, juridisk leder/advokat, Rambøll AS


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som blir diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • OPS-kontrakter

 • Sideforpliktelser, betydningen av og mulige sanksjoner ved brudd

 • Kontraktsstrategier og kontraktsmodeller

 • NS 8405-8406-8407 med tilhørende underentreprisestandarder

 • Offentlig anskaffelser

 • Ansvar etter byggherreforskriften

 • Entreprenørens konkurs, praktisk håndtering

 • Prosjekterings- og rådgiverkontrakter

 • Utbyggingsavtaler

 • Anskaffelsesregelverket

 • Klimaendringer

 • NTK vs. NS - en sammenligning

 • Regningsarbeid - hva inngår i timeprisene

 • Compliance

 • Tvisteløsningsmekanisme i forkant av rettssaker, hvordan unngå rettssaker


Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor entrepriserett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor entrepriserett.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører som har erfaring med entrepriserettslige forhold.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

tirsdag d. 10. november 2020

Kl. 13:30 - 18:00


2. Samling

torsdag d. 28. januar 2021

Kl. 13:30 - 18:00


3. Samling

onsdag d. 24. mars 2021

Kl. 13:30 - 18:00


4. Samling

onsdag d. 26. mai 2021

Kl. 13:30 - 18:00


 

Pris

22 950

Network