NETTVERK I ENTREPRISERETT


Nettverksledere

 • Arild Skage, Partner/advokat, CMS Kluge Advokatfirma AS

 • Arve Martin Hyldmo Bjørnvik, Partner/advokat, Advokatfirmaet Haavind AS

 • Lillann Bugge, Advokat, Statnett

 • Maria Dorthea Røste, Juridisk leder/advokat, Rambøll AS

 • Ole Christian Hyggen, Partner/advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som blir diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Rettslige problemstillinger rundt Covid- 19, force-majeure m.m
 • Entrepriser, prosjektstyring, utarbeiding av prosjekt kalkyle
 • Utviklingsrisiko i prosjekter
 • Endringer i NS 8407 for Sampsillsentrepriser (hvor totalentreprisemodellen forutsettes)
 • Håndtering av Covid-19 i byggeprosjekter
 • Grensene for entreprenørens ansvar for prosjektering i en utførelsesentreprise etter NS 8405 punkt 13.1
 • OPS-kontrakter
 • Sideforpliktelser, betydningen av og mulige sanksjoner ved brudd
 • Kontraktsstrategier og kontraktsmodeller
 • NS 8405-8406-8407 med tilhørende underentreprisestandarder
 • Offentlig anskaffelser
 • Ansvar etter byggherreforskriften
 • Entreprenørens konkurs, praktisk håndtering
 • Prosjekterings- og rådgiverkontrakter
 • Utbyggingsavtaler
 • Anskaffelsesregelverket
 • Klimaendringer
 • NTK vs. NS - en sammenligning
 • Regningsarbeid - hva inngår i timeprisene
 • Compliance
 • Tvisteløsningsmekanisme i forkant av rettssaker, hvordan unngå rettssaker


Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor entrepriserett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor entrepriserett.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og andre aktører som har erfaring med entrepriserettslige forhold.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

onsdag d 8. september 2021

Kl 13:30 - 18:00

OBS! Avholdes på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo


2. samling

torsdag d 25. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 26. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

tirsdag d 29. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network