NETTVERK I ERSTATNING- OG FORSIKRINGSRETT


Ledere

 • Linn Kvade Rannekleiv, Partner, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 • Alexander Plows, Partner, Advokatfirma DLA Piper DA
 • Terje Granvang, Partner, Artnzen de Besche Advokatfirma AS

 

​Innhold

JUC Nettverk i Erstatning og Forsikring er et nystartet nettverk som har til formål å skape et forum hvor deltakere kan møtes og diskutere relevante problemstillinger innenfor forsikrings- og erstatningsrett, få faglige oppdateringer, utveksle erfaringer, og få inspirasjon til praktiske og juridiske utfordringer i bransjen. I nettverket opplever du en åpen dialog og avslappet stemning. Det legges opp til at det på hver samling skal diskuteres et tema som er relevant innenfor erstatningsretten generelt, og et forsikringsrettslig tema som har sammenheng med det erstatningsrettslige temaet. Hvis temaet for samlingen er styreansvar, vil vi for eksempel se på nyere rettspraksis og ansvarsnormen for erstatningskrav mot styremedlemmer, samt diskutere hvilke utviklingstrekk vi ser innenfor styreansvarssaker. Deretter vil vi på samme samling diskutere tema som er relevant for styreansvarsforsikringer. På denne måten håper vi at det forsikringsrettslige teamet også vil være av interesse for de som kun driver med erstatningsrett, og motsatt.

Erfarne foredragsholdere fra Universitetet i Oslo, advokatfirmaer og forsikringsbransjen vil holde foredrag og innlegg på samlingene. I tillegg håper vi å få til paneldebatter med erfarne personer fra bransjen. Deltakerne vil få mulighet til å påvirke hvilke temaer som tas opp.

 

1. samling

 • Ny rettspraksis om erstatningskrav mot styremedlemmer, inkl. diskusjon om utviklingen av ansvarsnormen og antall saker for domstolene
  Gjennomgang og diskusjon: Linn Kvade Rannekleiv
 • Diskusjon om relevante temaer knyttet til styreansvarsforsikring.
  Gjennomgang og diskusjon: bidragsytere fra forsikringsbransjen

 

2. samling - Avtales i samråd med deltakerne

 

3. samling - Profesjonsansvar

 • Introduksjon til revisoransvar og ny revisorlov
  Gjennomgang og diskusjon: Terje Granvang
 • Diskusjon om utvikling innenfor andre typer profesjonsansvarssaker 
 • ​Foreldelse av erstatningskrav mot profesjonsansvarsutøvere 
  Gjennomgang og diskusjon: Herman Bruserud, Førsteamanuensis UIO 

 

4. samling - Avtales i samråd med deltakerne

 

 

Eksempler på ytterligere emner som kan drøftes i nettverket:

 • M&A forsikring
  • Utviklingen av produktet over de siste 10-15 årene – hva kan vi lære?
  • Utfordringer knyttet til drafting av vilkår
  • Utmåling av erstatning knyttet til M&A forsikringer
 • Trender i forsikringsbransjen – hvordan ser morgendagen ut?
  • Nye produkter på markedet
  • Hvordan har bransjen blitt påvirket av efleksjoner knyttet til COVID-19?
  • Eventuelle utfordringer i markedet?
 • Profesjonsansvar for rådgivende ingeniører
  • Gjennomgang av rettspraksis og vurdering av ansvarsnormen
 • Reassuranse
  • Introduksjon til reassuranse
 • ​​Aggregation
  • Hva anses som et og samme krav
  • Hvordan drafte forsikringsvilkår på en god måte
 • Ulovfestet ansvar for produktskader i næring

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor erstatnings- og forsikringsrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med fagområdet.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på 4,5 timers varighet. Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

 

Målgruppe

Deltakerne på JUCs nettverk er blant annet advokater, jurister, ledere og andre profesjonelle med interesse for det spesifikke fagområdet. JUCs erfarne nettverkskonsulenter setter sammen nettverksgruppene med formål om å oppnå en hensiktsmessig fordeling av forskjellige aktører. Nettverket i Erstatning og Forsikring er særlig relevant for advokater og jurister som arbeider med forsikringsrett og/eller erstatningsrett, herunder underwritere, skadebehandlere og forsikringsmeglere. Det er mulighet for å bli tatt opp i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er som utgangspunkt personlige. Dette sikrer at alle får mest mulig ut av de relasjonene som bygges gjennom nettverket.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

Mandag d. 15. februar 2021

Kl. 12:00 - 17:00


2. Samling

Onsdag d. 21. april 2021

Kl. 12:00 - 17:00


3. Samling

Onsdag d. 16. juni 2021

Kl. 12:00 - 17:00


4. Samling

Onsdag d. 22. september 2021

Kl. 12:00 - 17:00


 

Pris

22 950

Network