NETTVERK I ERSTATNINGS- OG FORSIKRINGSRETT


Nettverksledere

  • Alexander Plows, Partner, Advokatfirma DLA Piper DA
  • Linn Kvade Rannekleiv, Senior Corporate Lawyer, GARD AS
  • Terje Granvang, Partner, Artnzen de Besche Advokatfirma AS

 

​Innhold

JUC Nettverk i Erstatning og Forsikring er et nystartet nettverk som har til formål å skape et forum hvor deltakere kan møtes og diskutere relevante problemstillinger innenfor forsikrings- og erstatningsrett, få faglige oppdateringer, utveksle erfaringer, og få inspirasjon til praktiske og juridiske utfordringer i bransjen. I nettverket opplever du en åpen dialog og avslappet stemning. Det legges opp til at det på hver samling skal diskuteres et tema som er relevant innenfor erstatningsretten generelt, og et forsikringsrettslig tema som har sammenheng med det erstatningsrettslige temaet. Hvis temaet for samlingen er styreansvar, vil vi for eksempel se på nyere rettspraksis og ansvarsnormen for erstatningskrav mot styremedlemmer, samt diskutere hvilke utviklingstrekk vi ser innenfor styreansvarssaker. Deretter vil vi på samme samling diskutere tema som er relevant for styreansvarsforsikringer. På denne måten håper vi at det forsikringsrettslige teamet også vil være av interesse for de som kun driver med erstatningsrett, og motsatt.

Erfarne foredragsholdere fra Universitetet i Oslo, advokatfirmaer og forsikringsbransjen vil holde foredrag og innlegg på samlingene. I tillegg håper vi å få til paneldebatter med erfarne personer fra bransjen. Deltakerne vil få mulighet til å påvirke hvilke temaer som tas opp.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

  • Profesjonsansvar for rådgivende ingeniører - Gjennomgang av rettspraksis og vurdering av ansvarsnormen
  • Ulovfestet ansvar for produktskader i næring
  • Ansvarsgrunnlaget, årsakssammenheng og erstatningsutmålingen
  • Forsikring og Rammevilkår, Nasjonalt og Internasjonalt
  • Grønn og Fornybar Industri
  • Formalkrav til forsikringsbevis (Policy) dersom FAL er fraveket og forsikringstager faller utenfor de preseptoriske reglene. Skal "conditions" eller "subjectivities" tolkes som sikkerhetsforskrifter?

 

​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor erstatnings- og forsikringsrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med fagområdet.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.

 

Målgruppe

Deltakerne på JUCs nettverk er blant annet advokater, jurister, ledere og andre profesjonelle med interesse for det spesifikke fagområdet. JUCs erfarne nettverkskonsulenter setter sammen nettverksgruppene med formål om å oppnå en hensiktsmessig fordeling av forskjellige aktører. Nettverket i Erstatning og Forsikring er særlig relevant for advokater og jurister som arbeider med forsikringsrett og/eller erstatningsrett, herunder underwritere, skadebehandlere og forsikringsmeglere. 

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

onsdag d 1. desember 2021

Kl 12:00 - 17:00

Inkl. tapas


2. samling

tirsdag d 1. februar 2022

Kl 12:00 - 17:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 27. april 2022

Kl 12:00 - 17:00

Inkl. tapas


4. samling

torsdag d 16. juni 2022

Kl 12:00 - 17:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network