NETTVERK I EU/EØS KONKURRENSERETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Henrik Nordling, Advokat og Assosiert partner, KLUGE Advokatfirma

 

Gjesteforeleser:

 • Professor Jan Yngve Sand, tilsatt som sjeføkonom i Konkurransetilsynet er tilknyttet nettverket som ekspert og gjesteforeleser i løpet av sesongen.

 

​Innhold

Konkurranserett handler om rivalisering, og om relasjonen til forretningspartnere, konkurrenter og tredjeparter. Konkurranseretten er samtidig et dynamisk rettsområde der spillereglene stadig endres av både EU-domstolen, konkurransemyndighetene og lovgiveren. Det krever at advokater og andre fagpersoner som jobber med bedriftskontrakter, overholdelse og andre områder der konkurranseregler spiller inn, hele tiden må holde seg oppdatert. Med kommende konkurranselov blir det lettere for konkurransemyndighetene å etterforske og sanksjonere brudd på konkurranseretten. Derfor har behovet for å kjenne reglene og være i stand til å utveksle erfaringer bare blitt større.

Både den europeiske og norske konkurranseretten har gjennomgått en betydelig utvikling de siste årene. I tillegg til det nye rammeverket for sanksjoner og håndhevelse, ser vi en ønsket tilrettelegging av privat håndhevelse av konkurransereglene hvor virksomheter som har lidd tap kan saksøke for brudd på konkurranseloven. Vi ser samtidig at konkurransereglene påvirker av den digitale transformasjonen, og har nye regler om Platform to Business/P2B virksomhet  for å sikre rettferdig konkurranse på digitale plattformer, og det forventes at EU-kommisjonen snart kommer med omfattende endringer i forordningen om vertikal gruppefritak for å nevne noe.

 

1. samling - Torsdag den 02. september 2021

Hovedtema:  Konkurranserett og strategi

 • M&A
 • vekststrategier,
 • multi-branding
 • white label/EMV
 • ulike former for samarbeid
 • compliance

 

2. samling - Tirsdag den 09. november 2021

Hovedtema: Konkurranserett og prising

 • Kostnadsdekning
 • over/underprising
 • prisstyring/kategoristyring
 • algoritmer
 • prisovervåkning
 • informasjonsutveksling

 

3. samling - Onsdag den 26. januar 2022

Hovedtema: Konkurranserett og digitalisering

 • Standardisering
 • Tilgang- og tilgangsrettigheter
 • Digitale plattformer
 • Blockchain
 • Nye former for informasjonsutveksling og samordning
 • Behover for regulering og/eller endringer av konkurransereglene

 

 

4. samling - Onsdag den 23. mars 2022

Hovedtema: Konkurranserett og M&A plus konkurranserett og bærekraft

 1. Konkurranserett og M&A
 • Feasibility vurderinger
 • Rettslige krav til inngrep
 • Konkurranseøkonomiske analyser i fusjonskontrollsaker

 

 1. Konkurranserett og bærekraft
 • grønn M&A
 • grønne samarbeid
 • miljøfaktorer i konkurranseanalysen
 • klassiske konkurranserettslige problemstillinger i lys av miljø- og bærekraft

​Formål

Nettverket må gi en oversikt og praktisk innsikt i konkurranserettslige spørsmål som tas opp og gi deg muligheten til å utveksle erfaringer om juridiske, kommersielle og strategiske perspektiver. Som en del av nettverket beveger du deg blant landets dyktigste og mest erfarne spillere, som håndterer aktuelle temaer og problemstillinger på høyt faglig nivå.

Fire effektive og målrettede nettverksmøter avholdes per sesong med 4,5 timers varighet. Hvert nettverksmøte gir 5 leksjoner, noe som resulterer i 20 leksjoner for hele sesongen. Hvis du er advokat, betyr dette at du også oppfyller Advokatforeningens krav om 18 leksjoner med årlig, obligatorisk etterutdanning ved å delta i nettverket.

 

Målgruppe

Nettverket rekrutterer spesialister på feltet som sjefskonsulenter, bedriftsadvokater, advokater, juridiske rådgivere, hovedkonsulenter, administrerende direktører, COO og forretningsområdeleder, markedssjef, salgssjef, konkurranse- og anskaffelseseksperter, koordineringsledere, strategi- og utviklingsledere IPR-ledere i private selskaper, organisasjoner, offentlige myndigheter som har erfaring med konkurransereglene i forhold til strategi, taktikk, teori og praksis.

Det er mulig å bli tatt opp i nettverket når det er ledige stillinger enten fra begynnelsen eller i løpet av sesongen. Deltakelsen i nettverket er personlig, hvor medlemmene får optimal nytte av relasjonene de lager.
 

Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

 

Pris

22 950

Network