NETTVERK I FACILITY MANAGEMENT


Nettverksledere

 • Susanne Balslev Nielsen, Ekspertisesjef hos NIRAS A/S,  
 • Thorbjørn Graarud, FM-Ekspert & Styremedlem 

 

Innhold

Facility Management er ikke lenger en supportfunksjon – den er front stage!  

Det er ikke bare pandemien som har satt utviklingen i gang. De siste tiårenes fokus på digitalisering og standardiserte kontrakter, mer teknisk komplekse bygninger og bærekraft, utfordret ikke bare strategien for Facility Management (FM), men også kompetansenivået.  

Når vi tilskriver de vanlige arbeidsoppgavene, med den enorme utviklingen i samfunnets vaktsomhet på organisasjoners overholdelse av regler, har behovet for å holde seg oppdatert og informert gjennom kompetent sparring aldri vært større. Samtidig som verden finner en “ny normal” starter JUC i samarbeid med Ren Fordel et nettverk i Facility Management, som oppdaterer og utvikler din kunnskap, slik at du er utstyrt til å løfte hverdagens og fremtidens oppgaver.  

 

Nettverket setter fokus på de mest aktuelle utfordringene og din hverdag, samt strategisk Facility Management. Fra første møte vil du oppleve spesialister som deler sin kunnskap og erfaring, og et forum hvor dine utfordringer blir satt på agendaen og sparret om med likesinnede eller foredragsholdere som vil bidra med å løse dem.  

Allerede fra start er du delaktig i å beslutte hva vi skal snakke om, og nettverkslederen setter rammen for diskusjonene slik at du får mest mulig verdi med hjem.   

 

1. samling 

Digitalisering og landskap av typer programvare og teknologier.  

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Digitaliseringens utfordringer 
 • Bæredyktighet og FM-strategi 
 • Covid-19: hjemmearbeidsplasser og den nye normal 
 • Servicekultur og produktivitet 
 • Renovering og byggeprosjekter med bruksfasen for øyet 
 • Nye krav til FM-ledelsessystemet (NS-EN ISO 41001:2018)  
 • Standardiserte kontrakter og avtaler 
 • Verdibevarende vedlikehold 
 • Driftoptimalisering & utvikling 

  

Formål  

Sammen skaper vi et fortrolig forum hvor det både på et akademisk og praktisk nivå kan diskuteres aktuelle temaer og utfordringer, utveksles erfaringer og oppnås ny kunnskap innen området. Du vil både møte likesinnede og bli utfordret av eksperter som styrker din forståelse for utfordringer i praksis, og gjør deg i stand til å være i forkant.   

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

 

Målgruppe  

Nettverket er for ledere innen Facility Management som enten kommer fra offentlige eller private organisasjoner, og med vidt forskjellige utdannelsesbakgrunner. Felles er at de ser sammenhenger, muligheter og potensiale. Både i mennesker og i virksomheter. Nettverket er for ledere som, utover å forvalte, drifte og utvikle fasiliteter, har en interesse i å øke egne faglige kompetanser innen Facility Management. Målgruppen omfatter profiler med ansvarsområder innen både drift, ledelse og bygg. Det er mulighet for å delta i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av sesongen. Plassene i nettverket er personlige. Det sikrer at du får det optimale utbyttet av de relasjonene som dannes gjennom deltakelse i nettverket.  

  

Materiale 

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

torsdag d 17. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl.Tapas


2. samling

tirsdag d 7. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl.Tapas


3. samling

tirsdag d 23. august 2022

Kl 13:00 - 18:00

Inkl.Tapas


4. samling

torsdag d 10. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl.Tapas


Pris

23 950

 

 

Network