NETTVERK I FACILITY MANAGEMENT


Nettverksledere

 

 • Susanne Balslev Nielsen, Ekspertisesjef hos NIRAS A/S
 • Thorbjørn Graarud, FM-Ekspert & Styremedlem 


Vår samarbeidspartner

Ren Fordel er den eneste rene nærings- og interesseorganisasjonen som har fokus på virksomheter innenfor renhold- og eiendomsservicebransjen - herunder forvaltning, drift og vedlikehold i FDV-området. Dette inkluderer også organisasjoner og bedrifter med et ideelt formål innen privat og offentlig sektor. Ren Fordel markedsfører JUC nettverket overfor foreningens egne medlemmer, som fra før av har medlemsfordeler gjennom bl.a. tilgang til kurs, nettskole, bransjerettet sertifisering, juridisk rådgivning, forsikringsordning osv.

 

Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Første samling

Hovedtema: «Digitalisering og landskap av typer programvare og teknologier» 

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:  

 

 • Digitaliseringens utfordringer 
 • Bæredyktighet og FM-strategi 
 • COVID-19 - hjemmearbeidsplasser og den nye «normalen»
 • Servicekultur og produktivitet 
 • Renovering og byggeprosjekter med bruksfasen for øyet 
 • Nye krav til FM-ledelsessystemet (NS-EN ISO 41001:2018)  
 • Standardiserte kontrakter og -avtaler 
 • Verdibevarende vedlikehold 
 • Driftoptimalisering og utvikling 


Formål  

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor arbeidsrett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom aktører som til daglig arbeider innenfor området. 

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.

 

Målgruppe  

 

Deltakerne i nettverket er ledere innenfor Facility Management som enten kommer fra offentlige- eller private organisasjoner - uavhengig av utdannelsesbakgrunn. Dette omfatter alle profiler med ansvarsområder innen både drift, ledelse og bygg, og alle som til daglig arbeider, eller har erfaring med Facility Management i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så frem det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

  

Materiale 

 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale. 

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

torsdag d 17. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl.Tapas


2. samling

tirsdag d 7. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl.Tapas


3. samling

tirsdag d 23. august 2022

Kl 13:00 - 18:00

Inkl.Tapas


4. samling

torsdag d 10. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl.Tapas


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network