NETTVERK I FORHANDLINGER


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Stein-Erik Mellemseter, daglig leder i Alpha Negotiations og foreleser i forhandlinger ved Handelshøyskolen BI

 

Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Forhandling i praksis - sparring på konkrete utfordringer
 • Mentale barrierer
 • Forhandlingstaktikk: ultimatum og løgn
 • Kjenn deg selv i en forhandling
 • Auksjon vs. forhandlinger
 • Motivasjon - hjelp dine forhandlingspartnere til "JA"
 • Psykologi i forhandlinger
 • Kroppsspråk - optimalisering av eget samt dekoding og påvirkning av andres
 • Egoer i forhandlinger
 • Kommunikasjon og forhandlinger
 • Metodikk for å avvise andre

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor forhandlinger. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom utøvere som i sitt daglige virke arbeider med disse temaene.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hvert enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt ledere, forhandlere, rådgivere, styremedlemmer eller advokater og jurister i private virksomheter, organisasjoner, offentlige myndigheter og liknende.

Det er mulig å bli medlem i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

Dag 1

Onsdag 13. juni 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

 

Dag 2

Onsdag 12. september 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

 

Dag 3

Onsdag 28. november 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

 

Dag 4

Onsdag 23. januar 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

 

Pris

22 950