NETTVERK I FREMTIDENS BANK - FINANSIELL REGULERING


Nettverksledere

  • Camilla Wollan, Partner/advokat, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
  • Eilin Schjetne, General Manager Norway, Lunar Bank 


​Innhold

Den finansielle sektor og den finan­sielle regulering er i hurtig utvikling og endring. De regu­latoriske og tilsynsmessige krav til de finansielle aktørene blir stadig fler, mer omfangsrike og komplekse. Det stiller tilsva­rende økt krav til regulato­risk kompetanse og erfaringer i institusjonene; både juridisk, compliance, governance, risikostyring m.v. I tillegg vil digitalisering og den tek­nologiske utviklingen innen den finansielle sektor, samt mange av de nye regu­latoriske og tilsynsmessige tiltak både nasjonalt og internasjonalt påvirke eksisterende forretningsmodeller. Bank og finans er et omfattende område som stadig gjennomgår en markedsdreven og regulatorisk fundamentert utvikling. Det er derfor utfordrende å ha oversikt over den til enhver tid gjeldende markedspraksis og regulering, så som EMIR, krisehåndteringsdirektivet, Basel accorden, betalingstjenestedirekivet (PSD 2), MiFID II/MiFIR, Solvency II, forsikringsformidlingsdirektivet (IMD2) og UCITS V - og snart UCITS VI.

 

Som medlem av nettverket omgås du noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som blir diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere og du som medlem har mulighet til å påvirke valg av emner og foredragsholdere.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

  • Nye finansloven

  • Økt fokus på forbrukerbeskyttelse, hvordan digitaliserer aktørene sine arbeidsprosesser

  • Norsk økonomi og politikk i forhold til finanssektoren

  • Digitale aktiva, utvikling av EU regelverk

  • AI, Robotics og den finansielle regulering

  • Digitaliseringen i den finansielle sektor

  • Compliance og regtech verktøy

  • Open banking – diverse aspekter, herunder posisjonen til tredjeparter

  • Kryptovaluta, vekslingsplattformer og infrastruktur

  • Hvitvasking og forebyggelse av økonomisk kriminalitet, herunder bøtepraksis

  • Betalingstjenester og betalingsinfrastruktur

  • Utkontraktering av virksomhet

 


​Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor fremtidens bank og regulering. Nettverket be­handler spenningsfeltet mellom jus, teknologi og forretningsvirksomhet i den finansielle sektor. Herunder regule­ringens forhold til og samspill med bankinstitusjonenes forretningsmodeller, prosesser og digitalisering.  Nettverket utgjør også et møtested hvor man vil utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og etablere gode relasjoner. 

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.


Målgruppe

Deltagerne på JUCs nettverk er typisk ledere, nøkkelmedarbeidere, advokater, jurister og andre professjonelle med interesse for det spesifikke fagområdet. Nettverksgruppene sammensettes av JUCs erfarne nettverkskonsulenter for å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de forskjellige aktører. Nettverket i Fremtidens Bank er relevant for ansvarlige innenfor legal, compliance, risikostyring, forretningsutvikling og teknologi innen bank og finans for både de som har rådgivende eller operasjonelt ansvar og interesse for finansielt tilsyn og regulering og den finansiel­le sektor.

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. Samling

tirsdag d 16. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. Samling

mandag d 17. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

onsdag d 23. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. Samling

mandag d 13. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network