NETTVERK I HELSE, MILJØ OG SIKKERHET – HMS


Nettverksledere

 • Christopher Viland, Leder av juridisk avdeling hos Sykehuspartner HF
 • Fredrik Jensen, Direktør HMS og Sikring, TINE SA

 • Mariann Næss, Senioradvokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS  

 

Innhold

JUC Nettverk i HMS er et nyoppstartet nettverk som har til formål å skape et forum hvor deltakere kan møtes og diskutere relevante problemstillinger innenfor HMS. Nettverket skal tilrettelegge for faglige oppdateringer gjerne med gjennomgang av relevant rettspraksis og lovendringer, utveksle erfaringer, få inspirasjon til praktisk og juridiske utfordringer i bransjen. 

Arbeidsmiljøloven er en vernelov. I dette ligger blant annet at arbeidsgiver er ilagt plikter for å verne om arbeidstakernes fysiske og psykiske helse. Arbeidsgiver har med andre ord en omsorgsplikt. Arbeidstaker har på sin side en medvirkningsplikt.

I tillegg til menneskelig belastning og driftsutfordringer er det knyttet store utgifter til sykefravær og sykefraværsoppfølging. Ved å jobbe systematisk med HMS vil arbeidsgiver derfor ikke bare ivareta de ansattes ve og vel, men potensielt samtidig også spare penger.  Et fungerende HMS-system vil i tillegg bidra til at bedriften får et godt renommé og fornøyde ansatte som føler de blir ivaretatt. Det gjør det ofte lettere å drive en god butikk.  

For de fleste virksomheter er systematisk HMS arbeid sentrert rundt gode internkontrollsystemer. Gode internkontrollsystemer følgelig bidrar til å forebygge og redusere risiko for skade og sykdom.

Nettverket tar sikte på et høyt faglig nivå og legger til rette for enkel tilgang til kompetanseheving innenfor et svært viktig tema.  

Nettverket legger til rette for en åpen dialog og avslappet stemning hvor hver sesjon vil ha en egen del med diskusjon knyttet til praktiske temaer innenfor aktuelle temaer.  

Nettverkslederne har ansvaret for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Nettverkslederne har bistått parter på begge sider av bordet og har rådgitt både private og offentlige arbeidsgiver i HMS-juridiske problemstillinger. Det vil i tillegg bli foredrag fra både nettverksdeltakere og gjesteforelesere. Du som deltaker vil selv ha mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere. 

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Kvalitetsstyring
 • Varslingssaker
 • Varslingsrutiner i bedriften
 • Varslingsinstituttet – bakgrunn og formål
 • De vanskelige sykefraværssakene
 • Hvilke plikter påhviler arbeidsgiver i varslingssakene
 • Regelverk innenfor HMS – lover og forskrifter
 • Rettspraksis innenfor HMS
 • Systematisk HMS-arbeid og internkontroll
 • Hjemmekontor og HMS
 • Helsetruende forhold i arbeidsmiljøet
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sikkerhet for mennesker og ytre miljø
 • Sikkerhet for materielle verdier
 • Sikkerhet for eget omdømme i næringslivet
 • Gir CRPD funksjonsnedsatte arbeidstakere et sterkere vern enn norsk intern rett?
 • Kritikkverdige forhold som truer de ansatte og kunders helse

 

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt faglig teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor HMS. Nettverket vil også innebære en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med fagområdet.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.

 

Målgruppe

Nettverket i Helse, Miljø og Sikkerhet opptar strategiske arbeidsmiljøansvarlige i privat- og offentlig sektor, som arbeidsmiljøsjefer, HSE/HSSE/HMS/EHS-ledere samt andre aktører, med erfaring innenfor området.

JUCs erfarne nettverkskonsulenter setter sammen nettverksgruppene med formål om å oppnå en hensiktsmessig fordeling av forskjellige aktører. advokater og jurister som arbeider med dette til daglig. Nettverket vil også være av særlig relevans for ledelsen i bedrifter som ikke har egne jurister/advokater ansatt i bedriften.  

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.

 

Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon..

 

Få et inntryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Siste samling i inneværende sesong

onsdag d. 9. februar 2022

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Samlinger neste sesong


1. Samling

tirsdag d 5. april 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


2. Samling

torsdag d 9. juni 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


3. Samling

mandag d 19. september 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


4. Samling

mandag d 14. november 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network