NETTVERK I IMMATERIALRETT OG MARKEDSRETT


Ledere

 • Hermon Melles, Juridisk Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet  
 • John S. Gulbrandsen, advokat (H) /partner, Sands Advokatfirma DA
 • Kristine Juell Johnsen, IP Counsel, Shearwater Geo Services AS

 

Innhold

Som medlem av nettverket vil du møte mange av landets dyktigste og mest erfarne aktører på rettsområdene. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil også være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne innledere. Du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom forslag og valg av emner og innledere. Det viktigste med nettverket er imidlertid å få i gang en fruktbar faglig diskusjon og meningsutveksling i møtene. Vi ønsker primært medlemmer som deltar aktivt i diskusjonene om temaene som blir behandlet.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Betydningen av passivitet, f.eks. som grunnlag for tap av immateriellerettigheter
 • Innarbeidelse av varemerke – hva skal til?
 • Grensedragningen mellom privat bruk vs. tilgjengeliggjøring for allmennheten i opphavsretten? 
 • Balansen mellom publisering og hemmelighold – tilgang til
  forskningsresultater i samarbeidsprosjekt mellom akademia
  og industri
 • Kommende lovgivning
 • Digital Services Act og Digital Markets Act
 • Saksgang i IP-saker (Voldgift eller alminnelige domstoler?, fagkyndige dommere eller sakkyndige vitner? mv.)
 • Hvilke avtalerettslige begrensninger går evt. lengre enn immaterialrettslige lovbestemmelsene og hvordan kan de eventuelt håndheves?

 

Formål

Det finnes mange gode tilbud om seminarer, kurs og forelesninger innen immaterialrettsområdene. Ofte basert på enveiskommunikasjon med mulighet for spørsmål og kommentarer fra tilhørerne. Formålet med dette nettverket er ikke å konkurrere med disse tilbudene. Vi ønsker derimot å supplere disse tilbudene ved å opprette et nettverksforum for erfaringsutveksling, diskusjon og debatt blant deltakerne i nettverket.

 

Nettverkets formål er å skape et aktivt forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor immaterialrett og markedsrett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i sitt daglige virke håndterer juridiske problemstillinger innenfor områdene.

 

Koblingen mellom immaterialrett og markedsrett er bevisst valgt fordi det i få sammenhenger fungere noe felles forum for begge disse områdene sammen. To rettsområder, som på den ene side er så beslektet i praksis, men på den andre side også er ganske så ulike.

 

Nettverket er praktisk rettet, og skal kun ta opp problemstillinger advokater og jurister innen dette feltet møter i sin praktiske hverdag. Det vil legges særlig vekt på immaterialrettsområdene opphavsrett, varemerkerett og designrett, siden disse ofte suppleres av markedsretten. Det vil derfor av samme grunn bli mindre fokus på patentrett.

 

Det avholdes tre til fire årlige effektive og målrettede nettverksmøter på ca 4 timers varighet.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater (interne og privatpraktiserende), men er også åpent for jurister og andre med kompetanse innen områdene. Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale. Det tas også sikte på en viss problematisering av temaer i forkant av samlingene.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

tirsdag d 23. november 2021

Kl 13:30 - 18:00


2. Samling

torsdag d 27. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00


3. Samling

onsdag d 6. april 2022

Kl 13:30 - 18:00


4. Samling

onsdag d 15. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network