NETTVERK I IMMATERIALRETT OG MARKEDSRETT


Nettverksledere

 • Hermon Melles, Juridisk Seniorrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet  
 • John S. Gulbrandsen, Partnr/advokat (H), Sands Advokatfirma DA
 • Kristine Juell Johnsen, IP Counsel, Shearwater Geo Services AS

 

Innhold

Som medlem av nettverket vil du møte mange av landets dyktigste og mest erfarne aktører på rettsområdene. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil også være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne innledere. Du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom forslag og valg av emner og innledere. Det viktigste med nettverket er imidlertid å få i gang en fruktbar faglig diskusjon og meningsutveksling i møtene. Vi ønsker primært medlemmer som deltar aktivt i diskusjonene om temaene som blir behandlet.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Betydningen av passivitet, f.eks. som grunnlag for tap av immateriellerettigheter
 • Innarbeidelse av varemerke – hva skal til?
 • Grensedragningen mellom privat bruk vs. tilgjengeliggjøring for allmennheten i opphavsretten? 
 • Balansen mellom publisering og hemmelighold – tilgang til
  forskningsresultater i samarbeidsprosjekt mellom akademia
  og industri
 • Kommende lovgivning
 • Digital Services Act og Digital Markets Act
 • Saksgang i IP-saker (Voldgift eller alminnelige domstoler?, fagkyndige dommere eller sakkyndige vitner? mv.)
 • Hvilke avtalerettslige begrensninger går evt. lengre enn immaterialrettslige lovbestemmelsene og hvordan kan de eventuelt håndheves?

 

Formål

Det finnes mange gode tilbud om seminarer, kurs og forelesninger innen immaterialrettsområdene. Ofte basert på enveiskommunikasjon med mulighet for spørsmål og kommentarer fra tilhørerne. Formålet med dette nettverket er ikke å konkurrere med disse tilbudene. Vi ønsker derimot å supplere disse tilbudene ved å opprette et nettverksforum for erfaringsutveksling, diskusjon og debatt blant deltakerne i nettverket. Nettverkets formål er å skape et aktivt forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor immaterialrett og markedsrett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i sitt daglige virke håndterer juridiske problemstillinger innenfor områdene.

 

Koblingen mellom immaterialrett og markedsrett er bevisst valgt fordi det i få sammenhenger fungere noe felles forum for begge disse områdene sammen. To rettsområder, som på den ene side er så beslektet i praksis, men på den andre side også er ganske så ulike.

 

Nettverket er praktisk rettet, og skal kun ta opp problemstillinger advokater og jurister innen dette feltet møter i sin praktiske hverdag. Det vil legges særlig vekt på immaterialrettsområdene opphavsrett, varemerkerett og designrett, siden disse ofte suppleres av markedsretten. Det vil derfor av samme grunn bli mindre fokus på patentrett.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater (interne og privatpraktiserende), men er også åpent for jurister og andre med kompetanse innen områdene.

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. Samling

tirsdag d 23. november 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. Samling

torsdag d 27. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

onsdag d 6. april 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. Samling

onsdag d 15. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network