Nettverk i Infrastruktur - Fornybar energi, transport og signal


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Vidar Johnsen, Partner hos SANDS
 • Mads Fuglesang, Partner hos Selmer


Innhold

Norge opplever en strøm av nye prosjekter innen fysisk og digital infrastruktur knyttet til transport, anlegg, vei/bane, energi, telekom og datalagring, hvor samhandlingen med fornybare energibærere er åpenbar.

En raskt voksende verdensbefolkning og klimaendringer fører til nye utfordringer som fremtidens infrastruktur skal takle. Samtidig ser vi også et voksende behov for ivaretagelse av vår eksisterende infrastruktur. Den må styrkes, overvåkes og vedlikeholdes. Fokuset på bærekraft og teknologi fører til en økende trend innen utvikling av nye transportmetoder og infrastrukturprosjekter. Dette fører videre til nye juridiske og regulatoriske utfordringer, samtidig gir utviklingen muligheter for den neste store bølgen av investeringer, støttet både av offentlig og privat sektor.   


Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Samling 1: Prosjekter i en usikker verden

 • Standardkontraktenes risikofordeling
 • Force Majeure vs myndighetspålegg
 • Er bristende forutsetninger og avtl. §36 et for grovmasket sikkerhetsnett?
 • Bør Hardship klausuler introduseres?
 • Hvilket handlingsrom gir egentlig anskaffelsesreglene ved uforutsette omstendigheter?

Fra mars 2020 har vi gjennomgått pandemi, ekstreme valutakurser, økende materialpriser og krig i Europa. Risikofordelingen i standardkontraktene har blitt satt på prøve og mange har følt sin kontraktsposisjon usikker. Vi ser tilbake på perioden vi har lagt bak oss, oppsummerer de rettslige problemstillingene som har utspilt seg og vurderer nødvendige kontraktuelle grep for å håndtere risiko fremover i en fortsatt usikker verden.

 

Samling 2: Fremtidens infrastrukturprosjekter

 • Nye Veiers metode
 • Evalueringskriterier
 • Standardkontrakt eller skreddersøm
 • Risikoovergang av prosjektering, grunnforhold, mengder mv....
 • Tvisteløsning

Vi ser på erfaringene fra Nye Veier, Vegvesenets og Bane NORs største prosjekter. Hva fungerer og hva bør justeres for å oppnå de samfunnsøkonomiske beste prosjektene?

 

Formål

JUC ønsker å skape et forum for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og koordinering. Nettverket fokuserer på juridiske problemstillinger, men møtene vil også gi medlemmene innsikt i den nyeste utvikling innen infrastruktur og energi.
Deltakerne er i et kompetent og relevant forum der man kan diskutere problemstillinger og muligheter utenom prosjektene - og da uten å måtte hensynta posisjoner, inntjening, samarbeidsklima osv i det enkelte prosjekt.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.
Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.


Målgruppe

Nettverket henvender seg til advokater som i Norge befatter seg med dette feltet, internjurister og andre hos de større entreprenørselskapene som arbeider med infrastruktur og fornybar energi, transport og signal. 

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp


1. Samling

torsdag d 1. desember 2022

Kl 13:30 - 18:00


2. Samling

torsdag d 9. mars 2023

Kl 13:30 - 18:00


3. Samling

torsdag d 25. mai 2023

Kl 13:30 - 18:00


4. Samling

torsdag d 24. august 2023

Kl 13:30 - 18:00


Pris EKSKL. MVA

24 950

 

 

Network