NETTVERK I IT-RETT/IKT-AVTALER


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Jan Sandtrø, advokat/partner, Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA
 • Knut Fiane, advokat/partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

 • Lars Folkvard Giske, advokat/partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere. Alle samlingene begynner med en nyhetsoppdatering.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Avtaleregulering og juridiske utfordringer ved prosjektdelen av leveranser
 • Driftsavtaler. Outsourcing. Offshoring.
 • Hvordan lage en god kravspesifikasjon.
 • Kontraktsoppfølgning og endringshåndtering
 • Avtaleregulering av leveranser som omfatter skytjenester, standard hyllevareprogramvare og spesialutviklet tilpasning eller programvare.
 • GDPR - ett år etter
  • Privacy by design
 • E-privacy
 • Ulike leveransemodeller, herunder cloud

 

Tema for 1. samling 17. april 2019:

 • Utviklingsmetodikk - herunder agil metodikk og avtaleregulering
  Innledning ved Teresa Edland, Senior Manager, Metier OEC AS

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor IT-rett/IKT-avtaler. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom internadvokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor IT-rett/IKT-avtaler.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen: For hver enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt internadvokat, jurister, advokater, CTO/CIO, innkjøpsansvarlige, forretningsutviklere, prosjektledere, og andre som kjøper og følger opp leveranser av IT-tjenester og IT-verktøy. 

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

NB: Siste samling i inneværende sesong avholdes 24. januar 2019.


Dag 1

Onsdag 25. april 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Onsdag 04. september 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Onsdag 27. november 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4

Onsdag 22. januar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950