NETTVERK I IT/TMT


Nettverksledere

 • Per-Kaare Svendsen, partner i Kvale
 • Kaare M. Risung, partner i Advokatfirmaet Schjødt
 • Nicolai Halbo, partner i Simonsen Vogt Wiig

 

Innhold

I lyset av nye krav til systemer, AI, maskinlæring, nettutbygginger, skylagring og en stigende kompleksitet, har TMT vokst til å bli en del av de allmenne juridiske problemstillinger, som flere og flere må forholde seg til.

For å kunne arbeide med TMT er man i dag nødt til å ha et holistisk bilde av området. TMT dekker over Technology, Media og Telekom, og hvor man tidligere gjerne arbeidet med ett av områdene, må man i dag ha et forhold til alle tre. Arbeider du med medier, er du nødt til at forholde deg til infrastruktur og arbeider du med telekom er det essensielt å ha kunnskap om teknologi.

Nettverket i IT/TMT er et full-service-nettverk som dekker alle aspekter innenfor TMT. Med tre nettverksledere i spissen, som har hver sin inngangsvinkel til området, gir vi TMT 360-graders dekning. Vi dykker ned, debatterer og reflekterer over aktuelle temaer og klassiske problemstillinger, og du får som medlem medinnflytelse på møtenes innhold.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Digital services og digital markets
  • Kunstig intelligens
  • Maskinlæring
 • Den nye Communications Code
 • Fra on-prem til cloud
 • Teknologianskaffelse – og forståelsen av teknologi
 • Medier i grenselandet mellom innhold og nett
 • Felleskjøpssaken og hva den lærer oss
 • Obligasjonsretten i relasjon til standardavtaler
 • ERP - prosjekter og relevante avtaler

 

Formål

Nettverket i IT/TMT tilbyr kvalifisert utvikling av dine kompetanse gjennom faglige opplegg, diskusjoner, workshops og nettverk. På et akademisk så vel som praktisk nivå vil vi utveksle erfaringer og kunnskap på området.

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

 

Målgruppe

På nettverksmøtene vil du møte folk fra alle sider av bordet, og du vil få rik mulighet for å utvide ditt profesjonelle nettverk. Nettverket er for:

 • Juridiske aktører, herunder advokater, partnere og jurister – internt så vel som eksternt
 • Konsulenter og senior managers – fra den rådgivende side så vel som fra kundesiden
 • Spesialister, herunder IT-utviklere, IT-sjefer, CTO’s og IT-prosjektledere
 • Teknologianalytikere og Investment Banks

Fellesnevneren er at dere driver med TMT og ønsker å holde dere oppdaterte på det seneste nye innenfor området. Med duggfrisk kunnskap på området, vil du få en konkurransemessig fordel på markedet.

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.

 

Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et inntrykk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. Samling

tirsdag d 14. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. Samling

onsdag d 7. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

torsdag d 17. november 2022

Kl 13:30 - 18:30

Inkl. tapas


4. Samling

tirsdag d 31. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network