NETTVERK I KOMMERSIELL RÅDGIVNING - JURISTENS PROAKTIVE ROLLE SOM VERDISKAPER


Ledere

 • Anette Mellbye, advokat/partner, Bull & Co advokatfirma AS​
 • Lars Jacobsen, General Counsel, Aker BioMarine AS 


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederen er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: ​

 • Corporate Governance/God selskapsledelse
 • Varsling og granskningsprosesser
 • «Kommer for sent inn i saker» - hvordan sikre riktig kompetanse til rett tid; samarbeid, organisering, rutiner, best practice i et konsern
 • Håndtering av juridisk arbeid i et konsern
 • Taushetsplikt/advokaters uavhengighet – skillet ekstern/ekstern advokat
 • Kontraktshåndtering
 • Forliks-/prosessrisiko
 • Erfaringer rundt håndteringen av interne varslingsprosesser
 • Forholdet mellom selskapet og selskapets eiere; Ved forespørsler fra sterke aksjonærer kan det være lett å vise lojalitet til disse
 • Nye måter å organisere det juridisk arbeidet på i et konsern
 • Balanseringen mellom kundens kommersielle ønsker og krav om god corporate governance
 • Samarbeid og oppgavefordeling mellom konsernadvokat og ekstern innleiet advokat
 • Organisering av større prosjekter (Advokaten som prosjektleder); herunder anskaffelse og koordinering av medhjelpere (M&A, tvist, nyetableringer, IP utrulling, restrukturering)
 • Hvordan kjøpe inn tjenester fra eksterne advokater på best mulig måte?
 • Hvordan kan juristene bidra til økt verdiskapning i virksomheten?
 • Restrukturering; advokatens proaktivitet med henblikk for fremtiden – jussens muligheter


Formål

Dagens næringsliv etterspør i økende grad advokater som har en tverrdisiplinær rolle. JUC Nettverk i Kommersiell Rådgivning har til formål å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte Legal Counsels rolle som strategisk sparringspartner for ledelsen og privatpraktiserende advokaters rolle som "trusted advisor", samt relevante problemstillinger som advokater møter som kommersielle rådgivere. Nettverket vil  danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, Legal Counsels og andre som i sitt daglige virke arbeider med disse temaene.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen: Etter hver enkelt samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen


Målgruppe

Deltagerne på JUCs nettverk er typisk ledere, nøkkelmedarbeidere, advokater, jurister og andre professjonelle med interesse for det spesifikke fagområdet. Nettverksgruppene sammensettes av JUCs erfarne nettverkskonsulenter for å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de forskjellige aktører. 
Nettverket i Kommersiell Rådgivning vil være relevant for konsernadvokater, privatpraktiserende advokater, complianceansvarlige  og andre juridiske rådgivere.

Det er mulighet for å bli tatt opp i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


Siste samling inneværende sesong

Tirsdag d. 7. september 2021

Kl. 13:30 - 18:00


Samlinger neste sesong


1. Samling

Tirsdag d. 9. november 2021

Kl. 13:30 - 18:00


2. Samling

Mandag d. 10. januar 2022

Kl. 13:30 - 18:00


3. Samling

Onsdag d. 30. mars 2022

Kl. 13:30 - 18:00


4. Samling

Tirsdag d. 14. juni 2022

Kl. 13:30 - 18:00


 

Pris

22 950

Network