NETTVERK I KOMMERSIELL VOLDGIFT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Erlend Haaskjold, advokat/partner, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 • Ivar Alvik, professor, Det juridiske fakultet UiO
 • Georg Scheel, gjesteforsker, Det juridiske fakultet UiO
   

Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Forholdet mellom domstol og voldgiftsrett. Kompetansefordeling. Judisiell bistand.
 • Fullbyrdelse av voldgiftsdommer. Nasjonal fullbyrdelse av norske og utenlandske avgjørelser. Fullbyrdelse av norske voldgiftsdommer i utlandet.
 • Votering i voldgiftssaker
 • Effektivisering av voldgiftsprosessen
 • Praktisk tilnærming til voldgift.
 • Voldgiftsavtaler i ansettelsesforhold
 • Hvordan øke kunnskapen om voldgift i Norge
 • Institusjonell voldgift
 • Nye OCC-rules (i kraft 1.1.17)
 • Utnevning av voldgiftsdommere
 • Due process
 • Bevisopptak
 • Muntlig høring
 • Midlertidig forføyning
 • Utforming av voldgiftsdommer
 • Sikkerhetsstillelse og kostnader
 • Ugyldighet av voldgiftsdommer

 


Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor kommersiell voldgift. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med voldgift som tvisteløsningsmekanisme i kommersielle forhold.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, dommere og jurister i private virksomheter, som har lang erfaring og god kompetanse innen kommersiell voldgift. Andre med interesse og erfaring fra voldgift som tvisteløsningsmekanisme vil også kunne delta.

Det er mulighet for å bli medlem i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

Dag 1

Onsdag 22. januar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Onsdag 25. mars 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Onsdag 27. mai 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4
Studietur til Stockholm

Torsdag 03. og fredag 04. september 2020
 

 

 

Pris

22 950

Network