NETTVERK I KOMMERSIELLE KONTRAKTER


Nettverksledere

 

 • Beate Nygardshaug, General Counsel, Pexip
 • Thom Erik Borgen, Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

 

​Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og juridiske problemstillinger i henhold til kommersielle kontrakter. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode mulighet til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 • Kjøp av selskaper helt eller delvis
 • Avtaler med ansatte
 • Langsiktige avtaler
 • Vilkår for kansellering - og virkninger
 • Forhandlingsspillet
 • Taktikk
 • Forstå partenes posisjoner
 • Kommersielle avtalepunkter
 • Forstå risiko

Formål

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger vedrørende kommersielle kontrakter. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom aktører som til daglig arbeider innenfor området. 

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.

 

Målgruppe  

 

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, bedriftsledere på forskjellige nivåer, forretningsledere, contract managers, enhets-, avdelings- og forhandlingsledere, samt andre profesjonelle som til daglig arbeider, eller har erfaring med komersielle kontrakter i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så frem det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

  

Materiale 

 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale. 

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

tirsdag d 14. juni 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


2. samling

onsdag d 28. september 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 23. november 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


4. samling

onsdag d 1. februar 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network