NETTVERK I KONKURRANSERETT


Nettverksledere:

Svein Terje Tveit, Advokat og Partner, Arntzen de Besche Advokatfirma

Henrik Nordling, Advokat og Assosiert Partner, CMS Kluge Advokatfirma


I tillegg vil Jan Yngve Sand, Professor, sjeføkonom i Konkurransetilsynet, bidra i flere samlinger.
Eksterne gjester vil også inkludere ledende konkurranserettsadvokater, bedriftsadvokater og akademikere. 
 

Innhold

Konkurranserett handler om rivalisering, og om relasjonen til forretningspartnere, konkurrenter og tredjeparter. Konkurranseretten er samtidig et dynamisk rettsområde der spillereglene stadig endres av både domstolene, konkurransemyndighetene og lovgiver. Bedriftsledelsen, bedriftsadvokatene og salgs- og driftsorganisasjonen som jobber med kontrakter, kunde- og leverandørrelasjoner og M&A hvor konkurranseregler spiller inn, hele tiden må holde seg oppdatert. De siste årene har offentlig og privat håndheving av konkurransereglene økt, og myndighetene har fått økt mulighet til å etterforske og sanksjonere brudd på konkurranseretten. Behovet for å kjenne reglene og være i stand til å utveksle erfaringer er økt.

 

Både den europeiske og norske konkurranseretten har gjennomgått en betydelig utvikling de siste årene. I tillegg til det nye rammeverket for sanksjoner og håndhevelse, ser vi en ønsket tilrettelegging av privat håndhevelse av konkurransereglene hvor virksomheter som har lidd tap kan saksøke for brudd på konkurranseloven. Vi ser samtidig at konkurransereglene påvirker av den digitale transformasjonen, og har nye regler om Platform to Business/P2B virksomhet  for å sikre rettferdig konkurranse på digitale plattformer, og det forventes at EU-kommisjonen snart kommer med omfattende endringer i regelverket for såkalte horisontale og vertikale avtaler for å nevne noe.

 

 

1. samling - onsdag 14. september 2022, uke 37

Hovedtema:  Konkurranserett og strategi

Gjest: Romina Polley, Partner hos Cleary Gottlieb, Germany.  

 • M&A
 • Vekststrategier
 • Ulike former for (konkurrent)samarbeid
 • Compliance
 • Like konkurransevilkår

 

 

2. samling - tirsdag den 15. november 2022, uke 46

Hovedtema: Konkurranserett og M&A

 • Feasibility vurderinger
 • Rettslige krav til inngrep
 • Koordinering og melding i flere jurisdiksjoner
 • Prosess
 • Konkurranseøkonomiske analyser i fusjonskontrollsaker
 • Killer acquisitions
 • Konkurrentens påvirkning

 

3. samling - tirsdag den 31. januar 2023, uke 5

Hovedtema: Konkurranserett og prising

 • Forbud
 • Prosess og sanksjoner
 • Markeds- og prisovervåkning
 • Informasjonsdeling
 • Over/underprising
 • Prisstyring/kategoristyring, videresalgspriser og branding
 • Prisalgoritmer
 • JM, bonus, rabatter og andre prestasjonsytelser
 • Online prising, dual pricing, RPM mv.

 

4. samling - onsdag den 5. april 2023, uke 14

Hovedtema: Åpen samling – hot topics


 

Formål

Nettverket må gi en oversikt og praktisk innsikt i konkurranserettslige spørsmål som tas opp og gi deg muligheten til å utveksle erfaringer om juridiske, kommersielle og strategiske perspektiver. Som en del av nettverket beveger du deg blant landets dyktigste og mest erfarne spillere, som håndterer aktuelle temaer og problemstillinger på høyt faglig nivå.

Fire effektive og målrettede nettverksmøter avholdes per sesong med 4,5 timers varighet. Hvert nettverksmøte gir 5 leksjoner, noe som resulterer i 20 leksjoner for hele sesongen. Hvis du er advokat, betyr dette at du også oppfyller Advokatforeningens krav om 18 leksjoner med årlig, obligatorisk etterutdanning ved å delta i nettverket.


Målgruppe

Nettverket rekrutterer spesialister på feltet som sjefskonsulenter, bedriftsadvokater, advokater, juridiske rådgivere, hovedkonsulenter, administrerende direktører, COO og forretningsområdeleder, markedssjef, salgssjef, konkurranse- og anskaffelseseksperter, koordineringsledere, strategi- og utviklingsledere IPR-ledere i private selskaper, organisasjoner, offentlige myndigheter som har erfaring med konkurransereglene i forhold til strategi, taktikk, teori og praksis.

Det er mulig å bli tatt opp i nettverket når det er ledige stillinger enten fra begynnelsen eller i løpet av sesongen. Deltakelsen i nettverket er personlig, hvor medlemmene får optimal nytte av relasjonene de lager.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp


Samling 1

onsdag d 14. september 2022

Kl 13:30 - 18:00


Samling 2

tirsdag d 15. november 2022

Kl 13:30 - 18:00


Samling 3

tirsdag d 31. januar 2023

Kl 13:30 - 18:00


Samling 4

onsdag d 5. april 2023

Kl 13:30 - 18:00


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network