Nettverk i M&A


Ledere

 • Gard A. Skogstrøm, Advokat og Partner, AGP advokater
 • Lars Andre Gjerdrum, Advokat og Partner, AGP advokater

 

Innhold

Erfaring og sterk kompetanse er nøkkelen til verdiskapende M & A-transaksjoner. Nettverket lar deg diskutere juridiske, taktiske og kommersielle perspektiver i forhold til komplekse M & A-prosesser.

Globaliseringen har ført til et økt behov for konsolidering i større enheter for at bedriftene skal være konkurransedyktige. For å kunne lykkes med å gjennomføre både lokale og internasjonale anskaffelser og overføringer i et miljø preget av innovasjon, privatisering og økt regulering, kreves kreativitet, kommersiell forståelse og juridisk kompetanse av alle relevante aktører. M & A-markedet ble hardt rammet våren 2020, da det også ble innført strenge COVID-19-restriksjoner, som nettopp har blitt introdusert igjen, men nå er selskapene bedre rustet og har større oversikt over mulige konsekvenser. I Norge har nedgangen vært betydelig mindre enn verdensgjennomsnittet, og M&A er fortsatt høyt på agendaen.

 

Du kommer fra en av følgende aktører i markedet - industrielle, institusjonelle private selskaper, børsnoterte selskaper, private equity-investorer, venturekapitalselskaper, statseide selskaper eller kommuner. Du kan også være bedriftsadvokat, advokat eller rådgiver med erfaring fra komplekse transaksjonssaker i Norge og i utlandet.

 

1. samling – Torsdag 16. sep 2021

Hovedtema: M&A - Oppstart

 • Tema, fremdrift og metodikk for samlingene
 • Aktørene i M&A
 • Gjennomgang av tidslinje, elementer og problemstillinger i en M&A-prosess
 • Erfaringsdiskusjon mellom nettverks- deltakerne, avstemming av fokus/temaområder kommende samlinger
 • Aktuelle temaer

 

2. Samling – Torsdag 25. nov 2021

Hovedtema: Forberedelser til M&A

 • Selgers og selskapets forberedelser (carve-outs, omorganiseringer, DD readiness mv), skatteplanlegging, valg av salgsstrategi
 • Kjøpers forberedelser, oppkjøpsfinansiering, skatteplanlegging, konkurranserett
 • Verdsettelsesmetodikk og forhandlinger – enterprise value
 • Fastsettelse av kjøpesummen – equity value og locked box vs. Closing balance sheet.
 • Forhandling av konfidensialitetsavtale, term sheet mv.
 • Aktuelle temaer

 

3. Samling – Tirsdag 25. jan 2022

Hovedtema: Due Diligence og Selgers garanti(ansvar)

 • Hvorfor gjennomføre due diligence (typer due diligence, omfang, konsekvenser, forholdet til selgers garanti/reklamasjonsansvar, hva ser man etter mm)
 • Utfordringer og begrensninger (konkurranserettslige forhold, personvern mv)
 • Hvordan påvirker W&I-forsikring kjøpers due diligence?
 • Garantier og skadesløsholdelser (eksempler, hva er vanlig)
 • Ansvarsbegrensninger mm.
 • Aktuelle temaer

 

4. Samling – Tirsdag 22. mar 2022

Hovedtema: Kjøpsavtalen og tilhørende problemstillinger

 • Gjennomgang av en typisk aksjekjøpsavtale (identifikasjon og forklaring av forhandlingspunkter, ”vanskelige” punkter, selgervennlige og kjøpervennlige tilnærminger)
 • Forhandlingsstrategi
 • Gjennomføringsvilkår (MAC, tredjepartssamtykker, offentlige godkjennelser mv)
 • Restrictive Covenants (konkurranseforbud og andre begrensninger for selger)
 • Aktuelle temaer

 

Eksempler på emner som kan diskuteres i nettverket:

 • Exit – Strukturerte Prosesser/auksjoner
 • Exit – Til børs
 • Oppkjøp av børs

 

Formål

Hensikten med nettverket i M&A- (Mergers and Acquisitions), er å tilby kvalifisert kompetanseutvikling gjennom forelesninger og workshops for mennesker som kommer i kontakt med området gjennom sine profesjonelle roller. Nettverket er et forum der vi kan diskutere aktuelle temaer, temaer og problemstillinger både på faglig og praktisk nivå, samt utveksle erfaringer og kunnskap på området. Vi vil gjennomføre fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timer hver. Hvis du er advokat, betyr dette at du som deltaker i nettverket samtidig oppfyller Advokatforeningens årlige krav om 18 timers obligatorisk opplæring.

 

Målgruppe

Nettverkets prioriterte målgrupper er ledere som ønsker å holde seg oppdatert med det siste innen M&A. Ledende ansatte som Group Strategy M&A, Global Head of M&A, Project Manager/M&A, Partner, Head of KPMG Corporate Finance, Group CFO, Director M&A and Strategy, Director Of Business Development and M&A, General Counsel, VP Acquisitions & Business Development, Director Strategy and M&A, Acting Head of Portfolio Development & Nordic M&A, VP Strategy, Mergers & Acquisitions, Director Corporate Development, Head of Group Strategy, Head of M&A, Senior Legal Counsel, M&A and Finance, General Counsel/M&A, Chief Strategy Officer, Advisor and Architect - M&A, Director Business Development, Chief Financial Officer, Head of Financial Services, Head of Exit Office, Investment Manager, Senior Advisor, Principal.

 

Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

torsdag d. 16. september 2021

Kl. 13:30 - 18:00


2. Samling

torsdag d. 25. november 2021

Kl. 13:30 - 18:00


3. Samling

tirsdag d. 25. januar 2022

Kl. 13:30 - 18:00


4. Samling

tirsdag d. 22. mars 2022

Kl. 13:30 - 18:00


 

Pris

22 950

Network