NETTVERK I M&A


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Sigurd Opedal, advokat/partner, Wikborg Rein Advokatfirma AS

 • Svein Gerhard Simonnæs, advokat/partner, Advokatfirmaet BA-HR DA


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være foredrag fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Prosjektplanlegging og gjennomføring, herunder forhandlinger om kjøpeavtale - "dos & don'ts"
 • Fallgruver av å la kjøpeavtaler under norsk rett inspireres av UK/US -rett
 • Informasjonsgarantier ved salg. Utstedsgarantier. Prospektansvar
 • Skatteansvar. Ansvarssubjekter og avtaleregulering
 • Transaksjonsprising i praksis: Vederlags-/kjøpesumsjustering. Vederlagsjusteringsmekanismer ved aksjeoverdragelse og ved virksomhetsoverdragelse. Locked-box, leakage, negative leakage. Syntetisk locked-box. Pro et contra-oppgjør. Tvister om vederlag
 • Earn-outs, konkurransebegrensninger og skatt
 • Tvist om mangler
 • Due diligence (for selger, for kjøper, for tilrettelegger)
 • Synergier
 • Fusjonsavtaler
 • Standardisering/maler
 • W&I insurance - prosessopplegg som selger og som kjøper
 • Joint ventures. Aksjonæravtaler
 • M&A og GDPR

 

Tema for første samling, 06.09.18, er:

 • Avtaleregulering ved ulike typer av kjøpesumjusteringer (Locked Box og Completion Balance Sheet), ved Sigurd Opedal og Svein Gerhard Simonnæs.

 

 • Kommersiell due diligence. Foredragsholder avklares senere.

 

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor M&A. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med M&A.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen: Etter hver enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater og jurister, revisorer, økonomer, bedriftsledere/styreledere, sentrale personer i forsikringsselskaper, og andre som i offentlige myndigheter arbeider med M&A-transaksjoner.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

Dag 1

Torsdag 06. september 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Torsdag 01. november 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Torsdag 10. januar 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4

Torsdag 09. mai 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950