NETTVERK I NÆRINGSEIENDOM


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Naja Dannow, advokat/partner, Advokatfirmaet Kluge AS
 • Tom Rune Lian, advokat/partner, Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • Charlotte Aslaugberg, juridisk direktør, Hoëgh Eiendom AS
 • Pål Erik Kind, prosjektleder, Stor-Oslo Eiendom AS


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederen er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Grønne vedlegg i leiekontrakter, både ved nye og eksisterende leieforhold.
 • Renteøkningseffekten
 • Oppdragsavtaler
 • Byutviklingsproblematikk, forholdet til kommunene
 • Nye standardkontrakter ved kjøp og salg av næringseiendom
 • Boligkonvertering
 • Infrastrukturprosjekter - som investeringsform
 • Eiendomsmeglerloven
 • Fortrinnsretter og forkjøpsretter, innløsningsretter, opsjoner
 • Reguleringer, anleggsbidrag, utbyggingsavtaler, "BYM-PBE-transaksjoner"
 • GDPR
 • Skjæringspunktet mellom fast eiendom – offentlige anskaffelser
 • Prop-tech
 • Ny rettspraksis
 • Gjennomgang av praktiske, relevante cases innen næringseiendom – work shops

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor fagområdet. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske og praktiske problemstillinger innenfor kjøp, salg, utvikling og forvaltning av næringseiendom.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

Samlingene er for en stor del godkjent av Finanstilsynet som etterutdanning for eiendomsmeglere.


Målgruppe

Deltakerne på JUCs nettverk er typisk ledere og fagpersoner innen bransjen, advokater, jurister, og andre profesjonelle med interesse for det spesifikke fagområdet. Nettverksgruppene sammensettes av JUCs erfarne nettverkskonsulenter med henblikk på å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de forskjellige aktører.

Nettverket i Næringseiendom er særlig relevant for advokater, jurister, eiendomsmeglere, eiendomsforvaltere og andre i private virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter.
Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

tirsdag d. 25. august 2020

Kl. 13:30 - 18:00


2. Samling

onsdag d. 20. januar 2021

Kl. 13:30 - 18:00


3. Samling

onsdag d. 14. april 2021

Kl. 13:30 - 18:00


4. Samling

torsdag d. 3. juni 2021

Kl. 13:30 - 18:00


 

Pris

22 950

Network