NETTVERK I ØKONOMISK KRIMINALITET


Nettverksledere

 • Anders Brosveet, managing partner, Advokatfirmaet Elden DA
 • Ann Johnsen, advokat og eier, Advokatfirmaet Fend DA
 • Arnt Angell, advokat og partner, Advokatfirmaet Elden DA
 • Gunnar Holm Ringen, partner, Nasjonal leder for granskning & Complaince PwC Norge
 • Thomas Skjelbred, advokat og partner, Advokatfirmaet Elden DA

 

​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere. Alle samlingene begynner med en nyhetsoppdatering.
 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Hvitvasking
 • Anmeldelser til Økokrim. Flaskepost utenfor påtalesystemet?
 • Grenseoverskridende kriminalitet
 • Skatteunndragelse og andre skattelovbrudd
 • Forholdet mellom norsk og internasjonal rett med hensyn til hvitvasking
 • Massebedrageri og sosiale medier
 • Erstatning etter strafforfølgning.
 • Avkortning + betydningen av om inntekter kommer via selskaper.
 • Medvirkning til straffeforfølgning og uskyldspresumpsjonen, nyere praksis
 • Kreditorsvik
 • Korrupsjon
 • ID-tyveri
 • Inndragning
 • Aktuelle tolkningsspørsmål knytte til innsidehandel + markedsmanipulasjon
 • Arbeidsmiljø-compliance
 • Miljøkriminalitet, scrapping av skip, strl § 240, foretaksstraff, jurisdiksjon
 • Skattemyndighetenes tilnærming til økonomisk kriminalitet, herunder forvaltningspraksis med ileggelse av sanksjoner og hva må bankene være på vakt mot?
 • Nye prosessregler for straffeprosess som åpner for mer sivilprosesslignende behandling
 • Den nye advokatloven og hva den evt. betyr for advokatens rolle

 

​Formål

JUCs Nettverk i Økonomisk Kriminalitet har som formål å skape et faglig forum som legger opp til både teoretiske og praktiske diskusjoner knyttet til ulike temaer og aktuelle problemstillinger. Vår ambisjon er at nettverket i større grad enn tradisjonell undervisning er ett samlingspunkt der deltakerne møtes, deler erfaringer, får inspirasjon og kan drøfte problemstillinger fra arbeidslivet. Nettverkssamlingene skal bestå av en blanding av åpen dialog mellom deltakerne, faglige plenumsdiskusjoner og inspirerende foredrag. Med utgangspunkt i ett praktisk og kommersielt perspektiv, får deltakerne i dette nettverket styrket sin kunnskap om problemstillinger knyttet til økonomisk kriminalitet, samt økt kunnskap om temaets innhold og juridiske rammeverk, i tillegg til en økt forståelse for den økonomiske kriminalitetens omfang og samfunnsmessige betydning.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.

 

Målgruppe

Deltagerne på JUCs nettverk er typisk strafferettsadvokater, nøkkelmedarbeidere, jurister og in house councels. Nettverksgruppene sammensettes av JUCs erfarne nettverkskonsulenter for å oppnå en hensiktsmessig fordeling av de forskjellige aktører.


Det er mulighet for å bli tatt opp i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

torsdag d 6. januar 2022

Kl 15:00 - 19:30

Inkl. tapas


2. samling

onsdag d 16. mars 2022

Kl 15:00 - 19:30

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 8. juni 2022

Kl 15:00 - 19:30

Inkl. tapas


4. samling

onsdag d 24. august 2022

Kl 15:00 - 19:30

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network