NETTVERK I OFFENTLIG RETT, KOMMUNALRETT, FORVALTNINGSRETT OG FORFATNINGSRETT


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Arne Fliflet, advokat

 • Camilla Selman, kommuneadvokat i Bærum kommune

 • Kristin Veierød, advokat/partner, Advokatfirmaet Hjort DA


Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Endres norsk forvaltningsrett i møte med europeisk rettskultur

 • Er grenseflatene mellom offentlig rett og privatrett i ferd med å endres

 • Forholdet mellom anbudsregler og forvaltningsrettslige grunnprinsipper

 • Samfunnssikkerhet eller rettsikkerhet - hvor er de vanskelige grenseflatene?

 • Fullverdig helsetilbud eller et sterkt personvern

 • Klage over kommunale vedtak - er det en god ide med en egen domstol for tvister mellom stat og kommune?

 • Bør Norge etablere forvaltningsdomstoler?

 • Nye avgjørelser om internasjonale konvensjoners gjennomslag i norsk rett

 • Nye avgjørelser fra EU og Norden om diskriminering

 • Hvilket faktum skal domstolene legge til grunn for overprøvelsen av forvaltningsvedtak?

 • Hvor langt skal offentlige ansatte gå i å hjelpe journalister til å finne det de antatt er ute etter?

 • Nedklassifisering av offentlige veier

 • EØS-rettens og EU-rettens betydning i norsk rett

 • Grunntrekkene i statsretten - rettskildebildet i dag

 • Holship-dommen og annen rettspraksis der internasjonale konvensjoner er på kollisjonskurs med nasjonal rett

 • Ny kommunelov

 • Lovlighetskontroll

 

Tema for første samling, 17.9.18, er:

Habilitet

 • blant de folkevalgte
 • blant forvaltningens tjenestemenn

Innledere vil bl.a. være nettverkslederne.

 

Forvaltningens utvikling og utfordringer fremover. Innlegg ved Sven Ole Fagernæs, tidligere Regjeringsadvokat.

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor offentlig rett, kommunalrett og forvaltningsrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med offentlig rett, kommunalrett og forvaltningsrett.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:

Etter hvert enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater og jurister i private virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter, som har lang erfaring og god kompetanse innen offentlig rett, kommunalrett og forvaltningsrett. Andre fra offentlige etater, departementer og kommuner som arbeider spesialisert innen fagområdet kan også delta.

Det er mulighet for å bli medlem i nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

Dag 1

Mandag 17. september 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Tirsdag 11. desember 2018
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Tirsdag 5. mars 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4

Torsdag 23. mai 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas

 

Pris

22 950