NETTVERK I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER


Nettverksledere

 • Christian Bjørtuft Ellingsen, Partner/advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
 • Marianne Dragsten, Partner/advokat, Vaar Law AS


Innhold

I nettverket møter du noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører, som bidrar til et høyt faglig nivå på både innlegg og diskusjoner. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som blir diskutert og behandlet. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Endringer i praksis, med særlig fokus på de viktigste avgjørelsene fra både klagenemnda for offentlige anskaffelser, norske domstoler, EU-domstolen og EFTA-domstolen
 • Praktiske erfaringer med anskaffelsesrettslige emner slik som for eksempel prekvalifikasjon, konkurransegrunnlag, tildeling, inhabilitet, direkteanskaffelser og rammeavtaler
 • Hva skjer hvis tilbud er signert av en uten signaturmyndighet
 • Egenerklæringer - undersøkelsesplikt i forhold til straffbare forhold og andre forhold
 • Erfaringer fra leverandør angående utfordringer ved hva leverandører gir pris på i tilbud, og hva som faktisk leveres
 • Forholdet mellom lovlig direkteanskaffelse/vesentlig endring av inngåtte kontrakter - særlig sett i forhold til større entreprisekontrakter og moderne samspillskontrakter hvor svært lite er avtalt på anskaffelsestidspunktet
 • Samfunnsansvar - hvordan implementeres det når det gjelder offentlige anskaffelser
 • Direkteanskaffelser og tildeling av og vilkår ved tilskudd
 • Utvidet egen regi
 • SSA-Skykontrakten – kombinert med Schrems II  (bl.a. «når bruker du den lille og når den store kontrakten»?)
 • Endringer etter at kontrakt er inngått

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor offentlige anskaffelser. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virker jobber innen offentlige anskaffelser.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.


Målgruppe

Nettverket er åpent for advokater, jurister, anbuds- og tilbudsansvarlige i både offentlige og privat sektor, rådgivere og andre aktører på markedet som jobber med offentlige anskaffelser.

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. Samling

tirsdag d 25. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. Samling

torsdag d 17. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

mandag d 30. mai 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. Samling

torsdag d 29. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network