NETTVERK I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER


Ledere

  • Christian Bjørtuft Ellingsen, advokat/partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
  • Marianne Dragsten, advokat/partner, Vaar Law AS


Innhold

I nettverket møter du noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører, som bidrar til et høyt faglig nivå på både innlegg og diskusjoner. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som blir diskutert og behandlet. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Sesongens hovedtemaer:

 

1. samling 

 

Forhandlinger i anskaffelser - oppdragsgiver og leverandørperspektiv

 

2. samling 

 

Etter kontraktsignering - mulighet til å gjøre endringer

 

3. samling 

 

Kvalifikasjonskrav inkl. erfaringer med ESPD

 

4. samling 

 

Hva er et godt konkurransegrunnlag og hva er et godt tilbud

 

Eksempler på ytterligere emner som kan drøftes i nettverket:

  • Endringer i praksis, med særlig fokus på de viktigste avgjørelsene fra både klagenemnda for offentlige anskaffelser, norske domstoler, EU-domstolen og EFTA-domstolen
  • Praktiske erfaringer med anskaffelsesrettslige emner slik som for eksempel prekvalifikasjon, konkurransegrunnlag, tildeling, inhabilitet, direkteanskaffelser og rammeavtaler
  • Hva skjer hvis tilbud er signert av en uten signaturmyndighet
  • Egenerklæringer - undersøkelsesplikt i forhold til straffbare forhold og andre forhold
  • Erfaringer fra leverandør angående utfordringer ved hva leverandører gir pris på i tilbud, og hva som faktisk leveres
  • Forholdet mellom lovlig direkteanskaffelse/vesentlig endring av inngåtte kontrakter - særlig sett i forhold til større entreprisekontrakter og moderne samspillskontrakter hvor svært lite er avtalt på anskaffelsestidspunktet.
  • Samfunnsansvar - hvordan implementeres det når det gjelder offentlige anskaffelser
  • Direkteanskaffelser og tildeling av og vilkår ved tilskudd

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor offentlige anskaffelser. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virker jobber innen offentlige anskaffelser.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er åpent for advokater, jurister, anbuds- og tilbudsansvarlige i både offentlige og privat sektor, rådgivere og andre aktører på markedet som jobber med offentlige anskaffelser.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Ingeniørenes Hus Møtesenter
Kronprinsensgate 17
Oslo


1. Samling

onsdag d 28. april 2021

Kl 13:30 - 18:00


2. Samling

tirsdag d 15. juni 2021

Kl 13:30 - 18:00


3. Samling

tirsdag d 28. september 2021

Kl 13:30 - 18:00


4. Samling

tirsdag d 30. november 2021

Kl 13:30 - 18:00


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network