NETTVERK I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER


Nettverksledere

 

 • Christian Bjørtuft Ellingsen, partner og advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
 • Marianne Dragsten, partner og advokat, Vaar Law AS


Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Endringer i praksis - med særlig fokus på de viktigste avgjørelsene fra klagenemnda for offentlige anskaffelser, norske domstoler, EU-domstolen og EFTA-domstolen
 • Praktiske erfaringer med anskaffelsesrettslige emner, deriblant prekvalifikasjon, konkurransegrunnlag, tildeling, inhabilitet, direkteanskaffelser og rammeavtaler
 • Hva skjer hvis tilbud er signert av en uten signaturmyndighet?
 • Egenerklæringer - undersøkelsesplikt i henhold til straffbare forhold og andre forhold
 • Erfaringer fra leverandør - utfordringer ved hva leverandørene gir pris på i tilbud, og hva som faktisk leveres
 • Forholdet mellom lovlig direkteanskaffelse/vesentlig endring av inngåtte kontrakter - med særlig fokus på større entreprisekontrakter og moderne samspillskontrakter hvor lite er avtalt på anskaffelsestidspunktet
 • Samfunnsansvar - hvordan implementeres det når det gjelder offentlige anskaffelser
 • SSA-Skykontrakten – kombinert med Schrems II  (bl.a. «når bruker man den lille- og når bruker man den store kontrakten»?)
 • Lisenser
 • Åpenhetslovens betydning for offentlige anskaffelser

 

Formål

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor offentlige ansaffelser. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som til daglig arbeider innenfor området. 

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.


Målgruppe

 

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, anbuds- og tilbudsansvarlige i offentlig- og privat sektor, samt rådgivere og andre aktører på markedet som alle arbeider, eller har erfaringer med offentlige anskaffelser i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det falige nettverket som skapes.

 

Materiale

 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk? 

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Siste samling i inneværende sesong:

torsdag d. 29. september 2022

Kl. 13:30 - 18:00


Neste sesongs samlinger:


1. samling

onsdag d 30. november 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


2. samling

mandag d 13. februar 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


3. samling

tirsdag d 9. mai 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


4. samling

onsdag d 23. august 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


Pris EKSKL. MVA

24 950

 

 

Network