NETTVERK I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER


Ledere

Nettverkets ledere er:

  • Christian Bjørtuft Ellingsen, advokat/partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
  • Marianne Dragsten, advokat/partner, Vaar Law AS


Innhold

I nettverket møter du noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører, som bidrar til et høyt faglig nivå på både innlegg og diskusjoner. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som blir diskutert og behandlet. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

- Viktige nyheter
- Forhandling og evaluering ved IT-avtaler
- Endringer i praksis, med særlig forkus på de viktigste avgjørelsene fra både klagenemndafor offentlige anskaffelser, norske domstoler og EUdomstolen
- Praktiske erfaringer med anskaffelsesrettslige emner, slik som prekvalifikasjon, konkurransegrunnlag, tildeling, inhabilitet, direkteanskaffelser og rammeavtaler
- Hva skjer hvis tilbud er signert av en uten signaturmyndighet
- Egenerklæringer - undersøkelsesplikt i forhold til straffbare forhold og andre forhold
- Forholdet mellom avlysningsrett/plikt og erstatningsreglene
- Erfaringer fra leverandør angående utfordringer ved hva leverandør gir pris på i tilbud, og hva som faktisk leveres
- Forholdet mellom lovlige direkteanskaffelser - særlig sett i forhold til større entreprisekontrakter og moderne samspillskontrakter
- Nye avgjørelser i EFTA-domstolen
- Samfunnsansvar
- Direkteanskaffelser og tildeling av vilkår ved tilskudd
- Rammeavtaler
- Endringer etter kontrakt er inngått
- Effektivisering av anbudskonkurranser gjennom elektronisk innlevering - hvilke krav gjelder?
- Innsyn og offentlighet
- Vesentlige endringer av kontrakt

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor offentlige anskaffelser. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virker jobber innen offentlige anskaffelser.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er åpent for advokater, jurister, anbuds- og tilbudsansvarlige i både offentlige og privat sektor, rådgivere og andre aktører på markedet som jobber med offentlige anskaffelser.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

Samling 1

Tirsdag 11. februar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00


Samling2

Tirsdag 25. august 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00


Samling 3

Tirsdag 27. oktober 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00


Samling 4

Onsdag 27. januar 2021
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

 

 

Pris

22 950

Network