NETTVERK I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Christian Bjørtuft Ellingsen, advokat/partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
 • Silje Grimseth Ullebust, advokat/partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • Marianne Dragsten, advokat/partner, Vaar Law AS


Innhold

I nettverket møter du noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører, som bidrar til et høyt faglig nivå på både innlegg og diskusjoner. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som blir diskutert og behandlet. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Forhandlinger og evaluering ved IT-anskaffelser
 • Endringer i praksis, med særlig fokus på de viktigste avgjørelsene fra både klagenemnda for offentlige anskaffelser, norske domstoler og EU-domstolen
 • Praktiske erfaringer med anskaffelsesrettslige emner slik som for eksempel prekvalifikasjon, konkurransegrunnlag, tildeling, inhabilitet, direkteanskaffelser og rammeavtaler
 • Effektivisering av anbudskonkurranser gjennom elektronisk innlevering - hvilke krav gjelder under terskelverdi?
 • Innsyn og offentlighet
 • Hva skjer hvis tilbud er signert av en uten signaturmyndighet
 • Egenerklæringer - undersøkelsesplikt i forhold til straffbare forhold og andre forhold
 • Forholdet mellom avlysningsrett/plikt og erstatningsreglene
 • Vesentlige endringer av kontrakt
 • Erfaringer fra leverandør angående utfordringer ved hva leverandører gir pris på i tilbud, og hva som faktisk leveres
 • Forholdet mellom lovlig direkteanskaffelse/vesentlig endring av inngåtte kontrakter - særlig sett i forhold til større entreprisekontrakter og moderne samspillskontrakter hvor svært lite er avtalt på anskaffelsestidspunktet.
 • Hvilken dokumentasjon oppdragsgiver skal be om med tanke på leverandøreres dokumentasjon av krav i egenerklæringsskjema ESPD, på tvers av landegrenser
 • Viktige nyheter innenfor offentlige anskaffelser – hver gang
 • Fokus på praksis i det nye regelverket
 • Nye avgjørelser i EFTA-domstolen
 • Samfunnsansvar - hvordan implementeres det når det gjelder offentlige anskaffelser
 • Direkteanskaffelser og tildeling av og vilkår ved tilskudd

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor offentlige anskaffelser. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virker jobber innen offentlige anskaffelser.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

 

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er åpent for advokater, jurister, anbuds- og tilbudsansvarlige i både offentlige og privat sektor, rådgivere og andre aktører på markedet som jobber med offentlige anskaffelser.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Leksjoner

20

 

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

Dag 1

Tirsdag 19. mars 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 2

Tirsdag 28. mai 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 3

Tirsdag 24. september 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.


Dag 4

Tirsdag 26. november 2019
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950