Nettverk i Personskadeerstatning - for Skadelidtesiden


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Advokat Carl Aasland Jerstad, partner, Haver Advokatfirma
 • Advokat Einar Lohne, partner, Langseth Advokatfirma
   

Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket er:

 • Forholdet mellom betingelseslæren og Lie-kriteriene (Har norsk erstatningsrett forlatt betingelseslæren?)
 • Planlegging og fremstilling av erstatningssaker i domstolene.
 • Forholdet mellom selvstendig virkende- og samvirkende årsaker – Uvesentlighetsdrøftelsen.
 • Gjenopptak og etteroppgjør. Store muligheter etter Rauken-dommen.
 • Adekvansdrøftelsen. Erstatningsvernets yttergrenser.
 • Innholdet i Lie-kriteriene. Ble de endret i Ask-dommen?
 • Prolapsdommen i nytt medisinsk lys
 • Samordning av medisinsk invaliditet, gjennomgang og diskusjon av RTVs veiledning m.m.
 • Forbudet mot at skadelidtes advokat kan ta ekstra betalt i pasientskadesaker, paskl § 11, tredje ledd holdt opp mot rett til fritt advokatvalg og paralleller til Transocean saken
 • Retten til å få prøvd borgerlige sivile krav for en domstol innen rimelig tid, jf. EMK art. 6.1.
 • Hvordan utmåle erstatning når skadelidte er besøkende og ikke bosatt i NorgeFormål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor personskadeerstatning. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med fagområdet.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen: Etter hver enkelt samling vil JUC sende en søknad til Advokatforeningen for å få godkjent møtet. Samtidig sendes deltakerlisten slik at timene blir registrert på den enkelte deltaker.

Psykologforeningen godkjenner samlingene med 20 timer vedlikeholdsaktivitet.


Målgruppe

Nettverket er et tilbud til de advokatene som arbeider kun på skadelidtesiden.  Tanken med å etablere et nettverk for denne gruppen, er at det kan være nyttig for disse advokatene å komme sammen for å diskutere felles problemstillinger som de støter på i sitt arbeide. Det vil også ofte være behov for å kunne snakke om strategier man skal ha overfor forsikringsselskapene, samt andre problemstillinger advokatene står overfor når man skal forhandle med selskapene. Det vil også bli satt fokus på hvordan man forbereder en sak for domstolen og selve hovedforhandlingen.

 

Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

 

Pris

19 950

Network