NETTVERK I PERSONSKADERETT


Nettverksleder

 • Morten Kjelland, Professor dr. Juris ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

 

Innhold

En av de største dødsårsaker for personer under 45 år i Norge er personskade. Personskaderett er et komplekst område med som involverer mange ansvarsområder og tilstøtende rettsfelt. Hovedvekten i dette nettverket er på personskadeerstatningsretten, men med linjer til både trygderett og forsikringsrett. På nettverkssamlingene får deltakere mulighet for å diskutere faglige temaer innenfor både ansvarsetablering og erstatningsutmåling. Flere av temaene vil bli tverrfaglig belyst (juss og medisin), og fra begge partssider (skadelidtperspektiv og skadevolderperspektiv). På den måten tilstrebes det å skape rom for flerdimensjonale meningsutveksling. Gjennom nettverket i Personskade kan profesjonelle innenfor dette feltet utveksle sin viten og erfaring og dermed kvalifisere for å kunne håndtere et bredt spekter av problemstillinger.

 

Nettverket er i aller høyeste grad brukerstyret og som deltaker får du stor innflytelse på å sette dagsorden. Morten Kjelland står i spissen for nettverksgruppen. Kjelland bringer med seg et stort nettverk av dyktige presentatører, som inviteres inn på emnene, som dere i fellesskap blir enige om å drøfte.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Utmåling av kompensasjon
 • Årsakssammenheng og bevis
  • ”De fire vilkår”
 • Skademedisin
  • Arbeidsrelaterte sykdommer
  • Post covid-19
 • Arbeidsskade
  • Fra hjemmekontoret til arbeidsplassen – hvordan forholder vi oss til arbeidsrelatert transport?
  • Arbeidsskade vs. ulykkesskade

 

Formål

På et høyt teoretisk nivå som samtidig er praktisk innrettet ved kombinasjoner av innlegg, interaktivitet og faglig diskusjon, belyser nettverket høyaktuelle emner. Det er mulighet for å inkludere problemstillinger fra konkrete tilfeller. I et konfidensielt rom kan deltakerne utveksle erfaringer, utvikle nye ferdigheter, dele viten og danne nye relasjoner med andre som jobber med personskadesaker i hverdagen.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, fullmektige, saksbehandlere og andre personskade behandlere, som er ansatt i enten offentlige eller private virksomheter, inkludert forsikringsselskaper, fagforbund og nemnda.

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.

 

Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 


1. samling

tirsdag d 12. april 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. samling

onsdag d 15. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. samling

torsdag d 8. september 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. samling

tirsdag d 8. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network