NETTVERK I PERSONVERN PV1


Nettverksledere

 

 • Anders Holt, Personvernombud, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Eva Jarbekk, Partner og Advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • Jeppe Songe-Møller, Partner, Advokatfirmaet Schjødt AS


Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:

 

 • Dataetikk - ikke bare juss? Etiske retningslinjer for bruk av algoritmer
 • Behandlingsgrunnlag - hvordan gjøre en berettiget interessevurdering
 • Retningslinjene for overføring til tredjeland - fra EDPB som endelig
 • NOYB's 101 dalmatinere – konsekvensene av mottatte svar og ferdig behandling
 • DPIA: erfaringsbasert gjennomgang av utførelse og prosess, samt grensegangen i forhold til risikoanalyse
 • «Schrems II» én gang til – og veien videre
 • Diskutere konkrete problemstillinger, og se hvordan andre løser utfordringer i praksis
 • GDPR – gjennomgang av utvalgte emner i personvernforordningen – praktiske- og juridiske utfordringer
 • Moderne utviklingsprosesser, Privacy by Design vs Security – veileder fra EDPB
 • Delt behandleransvar, personvern i konsern og konserndatabehandleravtaler
 • Ny teknologi: trådløse soner, beacons, genetikk, biometri og ansiktsgjenkjenning


Formål

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor personvern. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som til daglig arbeider med personvern og personopplysninger.

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.


Målgruppe

 

Deltakerne i nettverket er advokater, jurister, compliance ansvarlige, IT-sikkerhetssjefer og andre i private virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter som arbeider og har inngående kunnskap i personvern og personopplysningsrett.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Materiale

 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. samling

tirsdag d 29. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. samling

tirsdag d 7. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. samling

tirsdag d 20. september 2022

Kl 13:30 - 18:30

Inkl. tapas


4. samling

tirsdag d 22. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network