NETTVERK I PERSONVERN PV2


Nettverksledere

 • Anders Holt, Personvernombud, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Eva Jarbekk, Partner/advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • Kaare M. Risung, Partner/advokat, Advokatfirmaet Schjødt AS


Innhold

Nettverket er et tilbud til deg som arbeider med personvern og personopplysningsrett på daglig basis. Du har bakgrunn som compliance ansvarlig, IT-sikkerhetssjef, legal counsel i en større bedrift eller driver med ekstern rådgivning med fokus på personvern og personopplysninger. I nettverket behandler vi aktuelle problemstillinger, samtidig som det gis rom for å utveksle erfaringer og sparrer om den praktiske håndteringen av juridiske krav til behandling av personopplysninger bedrifter er pålagt, samt de krav som inngår i EU-forordningen. Nettverkslederne vil stå for en del av innholdet på nettverket, men det forventes i tillegg at du også selv aktivt bidrar med innlegg og inputs fra din hverdag. Det vil ytterligere være innlegg fra eksterne foredragsholdere. Du har som medlem av nettverket mulighet for å påvirke innholdet på innleggene gjennom valg av emner og foredragsholdere.

Hovedfokus for nettverket vil være praktiske tilnærminger til eksisterende og fremtidig lovverk.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Dataetikk - ikke bare Juss? Etiske retningslinjer for bruk av algoritmer 
 • Behandlingsgrunnlag, f.eks hvordan gjøre en berettiget interessevurdering
 • Retningslinjene for overføring til tredjeland - fra EDPB som endelig
 • NOYBs 101 dalmatinerne – konsekvensene av mottatte svar og ferdig behandling
 • DPIA: Erfaringsbasert gjennomgang av utførelse og prosess, og grensegangen ifht risikoanalyse
 • Schrems II en gang til – veien videre herfra 
 • Diskutere konkrete problemstillinger og se hvordan andre løser utfordringer i praksis 
 • GDPR – Gjennomgang av utvalgte emner i personvernforordningen – praktiske og juridiske utfordringer
 • Moderne utviklingsprosesser, Privacy by Design vs Security – Veileder fra EDPB
 • Delt behandleransvar. Personvern i konsern. Konserndatabehandleravtaler
 • Ny teknologi; trådløse soner, beacons, genetikk og biometri, ansiktsgjenkjenning


Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor personvern og personopplysningsrett. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som til daglig arbeider med personvern og personopplysninger.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, compliance ansvarlige, it-sikkerhetssjefer og andre i private virksomheter, organisasjoner og offentlige myndigheter som har inngående kunnskap til personvern og personopplysningsrett.

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Siste samling i inneværende sesong

onsdag d. 16. februar 2022

Kl. 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Samlinger neste sesong


1. Samling

torsdag d 31. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. Samling

torsdag d 9. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

onsdag d 28. september 2022

Kl 13:30 - 18:30

Inkl. tapas


4. Samling

onsdag d 23. november 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network