NETTVERK I QUALITY MANAGEMENT


Nettverksledere 

 • Jon Erik Høgberg, CEO Itera Norge and Group COO
 • Sidsel Winther Storaas, Quality Leader og Gründer, SQC

 

Innhold

Hensikten med nettverket er at deltakerne skal øke sin kunnskap om aktuelle problemstillinger og suksesshistorier innenfor fremtidsrettet og moderne kvalitetsledelse. Vi benytter workshops i kombinasjon med forelesninger og interaktive diskusjoner. Du holder deg oppdatert om utviklingen og utveksler praktiske erfaringer med likesinnede.

Ledere som arbeider med kvalitet ser verdien av å investere proaktivt i kvalitetsledelse der kvalitetsledelse skaper en lærende virksomhet basert på kontinuerlig forbedringsarbeid, robusthet, smidighet, attraktivitet for kunder og talenter, og resiliens, de viktigste strategiske parametrene for enhver bedrift i disse tider.

Gjennomført med fire inspirerende og effektive nettverksmøter avholdes per sesong med en varighet på 4,5 timer. Hvert nettverksmøte gir 5 leksjoner, noe som resulterer i 20 leksjoner for hele sesongen. Alle nettverksmøtene har et hovedtema, hvor ledere av nettverket og en eller flere gjesteforelesere deler sin innsikt og erfaringer gjennom praktiske eksempler fra virksomheter. Det vil være mini-workshops hvor ny kunnskap, problemstillinger og suksesshistorier diskuteres. I disse mini-workshops forventes det at alle deltagere i nettverksgruppen deltar aktivt for et felles godt resultat.

 

1. samling 

Hovedtema: “The quality landscape” - Helhetlig syn på kvalitetsledelse der målet er business and operational excellence. Vi ser på hvordan kvalitetsledelse gir positiv verdi til ulike virksomheter.

 • Problemstillinger og muligheter - både suksesshistorier og feilslåtte strategier
 • Hvordan sikre at kvalitetsledelse integreres i hele virksomheten – der styringssystemet blir en digital tvilling til slik organisasjonen fungerer
 • Hvordan kvalitetsledelse blir agendaen, fremfor å bli siste punkt - “hvis vi får tid”.

 

2. samling 

Hovedtema: Scenarioplanlegging og beredskap

 • Når kvalitetsledelse blir kritisk for omdømme
 • Kvalitetsledelse som skalerer og blir vårt DNA, hvordan får vi det til?
 • Kvalitetsledelse i kriser og uforutsette situasjoner
 • Uønskede kvalitetskostnader og deres påvirkning på topp- og bunnlinje

 

3. samling 

Hovedtema: Vil bli avklart etter innspill fra alle deltakere i første workshop

 

4. samling 

Hovedtema: «Quality 4.0 – hva kjennetegner fremtidens kvalitetsledelse og hvordan gripe mulighetene».

 • Vi oppsummerer de tre første nettverksmøtene og mini workshop´ene,
 • Industry 4.0 vs Quality 4.0 - hvordan kvalitet blir essensielt for å lykkes med den digitale forbedringsagendaen.
 • Blir inspirert av noen first movers, og
 • Skaper et veikart for hvordan vi kan utvikle «Kvalitetsledelse 4.0» i vår bedrift

Gjesteforeleser: Lindis Folkvord, Manager QHSE / HMSQ, Compendia

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på ytterligere emner som kan drøftes i nettverket:

• Covid-19 pandemi påvirker kvalitetsarbeid - Pandemien har satt sitt preg. Hvordan har synet på kvalitetsarbeid endret seg?

• Hvilke SOP-er bruker vi?

• Oppfølging av brudd på kvalitetsstandarder

• Godkjenn og implementer endringer sikkert

• Kontinuerlig utdanning og utvikling

 

 

Formål

Ledere med erfaring fra kvalitetsstyring ser verdien av å investere proaktivt i kvalitetsstyring fordi kvalitetsstyring skaper en virksomhet basert på robusthet, attraktivitet for kunder og talenter,  og resiliens - de viktigste overlevelsesparametrene for enhver bedrift i disse tider.

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt faglig teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor Quality Management. Nettverket vil også innebære en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner med andre som i deres daglige virke arbeider også med fagområdet.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

 

Målgruppe

Nettverkets prioriterte målgruppe er personer som jobber innen kvalitetsledelse pt, eller aspirerer til ansvar og oppgaver innen kvalitetsledelse, både strategisk og operativt.

Det kan være personer med titler som Quality Managers, Sjefskonsulent, Quality Assurance Manager, Manager Quality & Risk Manager, Quality Leader, Area Quality Manager, QHSE/HMSQ Manager, Kvalitetssjef, Kvalitets- og Revisjonsleder, Quality and Operations Manager, QA-manager, Quality Assurance Specialist, Legal Counsel, Advokater.

 

Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. Samling

torsdag d 27. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. Samling

onsdag d 30. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

onsdag d 8. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. Samling

torsdag d 25. august 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network