NETTVERK I QUALITY MANAGEMENT


Nettverksledere 

 

 • Jon Erik Høgberg, CEO Itera Norge and Group COO
 • Sidsel Winther Storaas, Quality Leader og Gründer, SQC

 

Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:

 

 • Risikostyring med kvalitetsstyring
 • Quality 4.0
 • Kontinuerlig forbedring
 • Endringsledelse
 • PDCA - hvordan få til "C-en"
 • Kommunikasjon som verktøy for å bygge en kultur for etterlevelse og synliggjøre verdiskapning av god sikkerhetsstyring og lojalitet.     Forenkling og gode verktøy.
 • Skape en bedre kultur for å håndtere avvik
 • Quality 4.0
 • Få kvalitet inn på agendaen hos toppledelse
 • Hvordan gjøre intern promotering av kvalitetsarbeid fokus på interne prosesser
 • Praktisk eksempel fra bedrift
 • Autorisasjon – kriterier og sporbarhet
 • Hvordan konkret jobbe med å utvikle en kvalitetskultur – målinger (hvordan få kvalitetsmål til å gi ønsket effekt
 • Åpenhetsloven
 • Styringshåndbok – Hva skal den opprettholde? Hvordan sy strategi, visjon, målstyring, politikk, internkontroll, sammen? Hvem er målgruppen? Ledere/HK/Alle? Hva er hensikten? Hva skal den brukes til?
 • Forenkle ledelsessystemet
 • Hvordan få gjennomslagskraft?

 

Eksempler på ytterligere emner som kan drøftes i nettverket:

 • Covid-19 pandemi påvirker kvalitetsarbeid - Pandemien har satt sitt preg. Hvordan har synet på kvalitetsarbeid endret seg?
 • Hvilke SOP-er bruker vi?
 • Godkjenne og implementere endringer
 • Kontinuerlig utdanning og utvikling
 

Formål

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innen Quality Management. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom ulike aktører som til daglig arbeider innenfor området. 

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.

 

Målgruppe

 

Deltakerne i nettverket er personer som i dag arbeider innen kvalitetsledelse, eller aspirerer til ansvar og oppgaver innen kvalitetsledelse - både strategisk og operativt. Dette kan for eksempel være advokater, sjefskonsulenter, kvalitetssjefter, Quality Managers, Quality Assurance Manager, Manager Quality & Risk Manager, Quality Leader, Area Quality Manager, QHSE/HMSQ-Manager, Kvalitets- og Revisjonsleder, Quality and Operations Manager, QA-manager, Quality Assurance Specialist, Legal Counsel og andre som arbeider, eller har erfaring med Quality Management i praksis. 

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.

 

Materiale

 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale. 

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Siste samling i inneværende sesong:

torsdag d. 25. august 2022

Kl. 13:30 - 18:00


Neste sesongs samlinger:


1. samling

mandag d 24. oktober 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


2. samling

tirsdag d 17. januar 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 15. mars 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


4. samling

torsdag d 1. juni 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


Pris EKSKL. MVA

24 950

 

 

Network