NETTVERK I REGULERING AV ENERGI- & NATURRESSURSER TIL HAVS


Ledere

 • Sondre Dyrland, Advokat och Partner, Wiersholm
 • Knut Høivik, Vice President Legal Upstream Exploration & Production Norway, Equinor
 • Anette Smedsvig, Seniorrådgiver i Olje- og energidepartementet

 

​Innhold

Olje- og gassnæringen har i mange tiår vært den største næringen i Norge, og på norsk kontinentalsokkel. Næringen vil være sentral også i fremtiden, samtidig som nye næringer til havs vil vokse frem. Nettverket er ment å være en arena for erfaringsutveksling, analyse og diskusjon av rettslige spørsmål knyttet til fremtiden for norsk kontinentalsokkel i bred forstand, og vil dekke både begrensinger og nye muligheter som energi- og ressursprovins.

Naturlige hovedtemaer vil derfor være olje- og gass, havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring og havbunnsmineraler. Det legges vekt på at medlemmene gjennom nettverket skal holdes oppdatert på utvikling av regelverk og øvrige rammebetingelser innenfor disse områdene.

 

1. samling - tirsdag den 10. mars 2022

Hovedtema: Olje og Gass

 • Områdeløsninger og -samarbeid, klima og miljø, og fjerningsforpliktelser

 

2. samling  - tirsdag den 10. maj 2022

Hovedtema: Havvind

 • Regelverket, åpning av nye områder, utlysing og tildeling

 

3. samling - onsdag den 31. august 2022

Hovedtema: Karbonfangst og lagring

 • Regelverket, ansvar for utslipp og krav til sikkerhet

 

4. samling - torsdag den 27. oktober 2022

Hovedtema: TBD

 

Eksempler på andre tverrgående temaer som kan diskuteres i løpet av sesongen:

 • Infrastruktur- og nettregulering
 • EU-rettslig utvikling
 • Statsstøtte

 

 

Formål

Nettverk som har til formål å skape et forum hvor deltakere kan møtes og diskutere relevante problemstillinger innenfor området samt få faglige oppdateringer, utveksle erfaringer, og få inspirasjon og løsninger til praktiske, taktiske og strategiske utfordringer. Som en del av nettverket beveger du deg blant landets dyktigste og mest erfarne spillere, som håndterer aktuelle temaer og problemstillinger på høyt faglig nivå.

 

Fire effektive og målrettede nettverksmøter avholdes per sesong med 4,5 timers varighet. Hvert nettverksmøte gir 5 leksjoner, noe som resulterer i 20 leksjoner for hele sesongen. Hvis du er advokat, betyr dette at du også oppfyller Advokatforeningens krav om 18 leksjoner med årlig, obligatorisk etterutdanning ved å delta i nettverket.

 

Målgruppe

Deltakerne i dette nettverket kommer fra en rekke selskaper, institusjoner og myndigheter som på en eller annen måte er knyttet til oljeindustrien -  Olje- og gasselskaper, Vannkraftprodusenter Nettselskaper, Havvindaktører, Leverandører, Finansieringsinstitusjoner, Infrastruktureiere, Rederier, Hydrogenselskaper, Advokatfirmaer, Akademia og Forvaltning.

 

Vi må forvente at deltakerne skal ha titler som blant annet - Bedriftsadvokater, Legal Counsels, Advokater, Jurister, Prosjektleder, Forretningsutvikler, Seniorrådgiver, Prosessingeniør, Exploration Geologist, VP Energy and Power, Commercial Director, Operations Director, Managing Director Oil Gas, Director Offshore Development, Head of Production Optimization, Director Commercial Operations, Director Subsurface Development, Global Head of Industrial Projects og andre profesjonelle titler med interesse for og kompetanse innen det spesifikke fagområdet.

 

JUCs erfarne nettverkskonsulenter setter sammen nettverksgruppene med formål om å oppnå en hensiktsmessig fordeling av forskjellige aktører. Det er mulighet for å bli tatt opp i nettverket når det er ledige plasser, både fra sesongstart og senere i løpet av året. Plassene i nettverket er i utgangspunktet personlige, hvilket sikrer at samtlige deltakere får optimalt utbytte av relasjonene som bygges gjennom nettverket.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

 1. Samling

Tirsdag den 10. mars 2022

13.30-18.00

 

 

 1. Samling

Tirsdag den 10. maj 2022

13.30-18.00

 

 

 1. Samling

Onsdag den 31. august 2022

13.30-18.00

 

 

 1. Samling

Torsdag den 27. oktober 2022

13.30-18.00

 

 

 

 

Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

 

 1. Samling

Tirsdag den 10. mars 2022

13.30-18.00

 

 

 1. Samling

Tirsdag den 10. maj 2022

13.30-18.00

 

 

 1. Samling

Onsdag den 31. august 2022

13.30-18.00

 

 

 1. Samling

Torsdag den 27. oktober 2022

13.30-18.00

 

 

 

Network