NETTVERK I RESTRUKTURERING OG INSOLVENS


Ledere

 • Eivind Balke Thue, Statsautorisert revisor og partner hos BHL DA
 • Erik Sandtrø, Advokat/partner, Ro Sommernes Advokatfirma DA
 • Johan Astrup Heber, Senioradvokat, Wikborg Rein Advokatfirma AS


​Innhold

Det etableres en ledende arena for de sentrale aktørene innen restrukturering og insolvens i Norge, hvor det vektlegges å behandle kommersielle og dagsaktuelle temaer. Medlemmene i nettverket vil selv få innflytelse på hva som skal behandles på de enkelte møtene.
Deltakerne i nettverket vil være blant de fremste og mest erfarne praktikerne innen fagområdet. Dette gjør at det faglige nivået i nettverksgruppen vil være høyt. 
Det vil avholdes fire årlige samlinger med foredrag fra ulike foredragsholdere, hvor det også vil legges opp til aktiv deltakelse fra medlemmene gjennom diskusjoner. 
Deltakerantallet er begrenset til maksimalt 40 deltakere for å sikre et godt forum for faglig utveksling.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Behovet for endringer i det norske gjeldsforhandlingsinstituttet. Konkursrådets initiativ til lovendringsarbeid.
 • Kapitalkilder i dagens klima, med særlig fokus på obligasjoner
 • Restrukturering
 • Konsernkonti og insolvens
 • Panterett
 • Internasjonal insolvensbehandling - norsk perspektiv, Insolvency proceedings – UK perspective
 • Bank, bo og økonomisk kriminalitet
 • Finansiering av inndrivelsesprosessen
 • Styrets handlingsrom når insolvens truer
 • Styreansvar
 • Beslagsrett (Dekningsloven § 2-2)
 • Samarbeid mellom bankene og boet
 • Personlig gjeld

 

​For å nå målet om å være aktuelle vil temaene på de enkelte samlingene bli bestemt på et senere tidspunkt, blant annet etter innspill fra deltakerne.


Formål

Formålet med nettverket er å skape et forum som tar opp til diskusjon sentrale og dagsaktuelle problemstillinger og der deltakerne skal utveksle erfaringer.

Hver av de fire årlige samlingene vil være på 4,5 timer, og avsluttes med enkel bevertning og mingling før man går hjem for kvelden. 
Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater i privat praksis, samt jurister og andre i banker/finansinstitusjoner som har lang erfaring med og god kompetanse innen restrukturering og insolvens. Også revisorer, økonomer og andre som arbeider spesialisert innen fagområdet kan delta.

For å sikre kontinuitet og høyt faglig nivå er medlemskapet i nettverket personlig. Medlemmene vil ha fortrinnsrett til neste 12 måneders periode. Det er mulighet for å bli med i nettverket i løpet av 12-månedersperioden dersom det er ledig plass.


Materiale

Det vil bli utarbeidet materiale til hver samling.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

onsdag d 12. mai 2021

Kl 13:30 - 18:00


2. Samling

torsdag d 30. september 2021

Kl 13:30 - 18:00


3. Samling

onsdag d 24. november 2021

Kl 13:30 - 18:00


4. Samling

tirsdag d 18. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network