NETTVERK I SIVILPROSESS OG PROSEDYRE


Nettverksledere

 

 • Fredrik Lilleaas Ellingsen, senioradvokat, Advokatfirmaet Selmer AS
 • Henning Harborg, partner og advokat, Advokatfirmaet Thommessen AS
 • Ole Kristian Rigland, advokat, Regjeringsadvokaten
 • Simen Skjold Søgaard, advokat, Advokatfirmaet BAHR AS

 

​Innhold

 

Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger. De overnevnte nettverkslederne vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne foredragsholdere vil holde foredrag. Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på foredragene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og foredragsholdere.

 

Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.

 

Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket: 

 

 • Hjelpedokumenter
 • Provokasjon
 • Hvor mye skal prosederes i henholdvis stevning, tilsvar og innledningsforedrag?
 • Mened - hvordan bevise det? Hvordan håndtere det under prosessen før og etter dom?
 • Prosesstrategi
 • Forhandlinger og rettsmegling
 • Tredjepartsfinansiering
 • Prosessfullmektigrollen i internasjonale saker
 • Veileder til storprosess - Hva ble resultatet av det? Tyngdepunktet på prosjektledelse
 • Advokatens rolle i mekling, mekling og forhandling. Press fra dommerne om mekling og forhandling (her var det flere som støttet oppunder) Advokatens rolle til å ivareta klienten. Med en dommer og en advokat som reflekterer rundt denne tematikken.
 • Namsfogden praktiske sider ved kapittel 28. arrest, tvangsgjennomføringen

 

Formål

 

Nettverket har til formål å skape et forum hvor man på et teoretisk- og praktisk faglig høyt nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor sivilprosess og prosedyre. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle eksisterende kompetanse, tilegne seg ny kunnskap, og mer generelt skape kontakt og etablere relasjoner mellom advokater, dommere og andre som til daglig arbeider med sivilprosess og prosedyre.

 

I løpet av én sesong avholdes det fire effektive og målrettede nettverkssamlinger på henholdsvis 4,5 timers varighet. En nettverkssamling består av totalt fem leksjoner, noe som resulterer i at det sammenlagt vil bli gjennomført totalt 20 leksjoner i løpet av én sesong. For medlemmene av Advokatforeningen, vil deltakelse på leksjonene kunne godskrives og godkjennes som en del av Advokatforeningens krav om obligatorisk etterutdanning.

 

Målgruppe

 

Deltakerne i nettverket er advokater og dommere som arbeider, eller har erfaring med sivilprosess- og prosesyrerettslige forhold i praksis.

 

Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.


Materiale

 

Alle nettverksdeltakere vil få utlevert relevant materiale.

 

Hvorfor skal du bli en del av JUC sitt nettverk?

 

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


Siste møte i inneværende sesong:

mandag d. 12. september 2022

Kl. 13:30 - 18:00


Neste sesongs samlinger:


1. samling

mandag d 28. november 2022

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


2. samling

tirsdag d 7. mars 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


3. samling

onsdag d 31. mai 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


4. samling

mandag d 28. august 2023

Kl 12:30 - 17:00

Inkl. tapas


Pris EKSKL. MVA

23 950

 

 

Network