NETTVERK I SIVILPROSESS OG PROSEDYRE


Ledere

Nettverkets ledere er:

 • Atle Skaldebø-Rød, advokat/partner, Advokatfirmaet BA-HR DA
 • Henning Harborg, advokat/partner, Advokatfirmaet Thommessen AS
 • Ole Kristian Rigland, advokat, Regjeringsadvokaten

​Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med noen av landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være foredrag fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Prosesstrategi
 • Vurdering av prosessrisiko
 • Hva legger dommere vekt på?
 • Prosessledelse
 • Forhandlinger/rettsmegling
 • Tredjepartsfinansiering
 • Prosessfullmektigrollen i internasjonale saker
 • Habilitet
 • Anke og ankeforberedelse til Høyesterett
 • Hjelpedokumenter
 • Datasikkerhet
 • Hvor mye skal prosederes i hhv. stevning, tilsvar og innledningsforedrag?
 • Mened: hvordan bevise det? Hvordan håndtere det under prosessen, og før og etter dom?
 • Verneting: Konkurranserett: Sak som går på gebyr i Europa
 • Digital hovedforhandling: Opptak i retten. Bruk under hovedforhandling

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og problemstillinger innenfor sivilprosess og prosedyre. Nettverket vil også danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle ny kompetanse og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke arbeider med sivilprosess og  prosedyre.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.

 

Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater og dommere som arbeider med sivilprosess og prosedyre.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus

Stortingsgaten 20, 0161 Oslo

Dag 1

Mandag 10. februar 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Dag 2

Mandag 08. juni 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00
Denne samlingen skulle opprinnelig blitt avholdt i april 2020. Som følge av koronasituasjonen blir samlingen gjennomført via Zoom.

 

Dag 3

Mandag 07. september 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Dag 4 

Mandag 30. november 2020
Kl. 13:30 - Kl. 18:00

Med etterfølgende tapas.

 

Pris

22 950