NETTVERK I SKATTERETT


Nettverksledere

 • Anette Fjeld, Partner / Advokat (H), Leder Tax & VAT Litigation, Deloitte Advokatfirma AS
 • Hilde Thorstad, Partner / Advokat, PwC Norway
 • Sander Seeberg, Head of Tax, Akastor ASA

 

Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Fra møte til møte, vil innhold og tema bestemmes av medlemmene sammen med nettverkslederne.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket: 

 • Konsernbidrag i praksis
 • Konsernbidrag og særskatteregimer
 • finansskatt, Petroleum, rederi mm
 • Konsernbidrag og utenlandske selskaper
 • Immaterielle eiendeler
 • Aksjer og ansatte
 • Morselskapsgarantier
 • Fusjon/fisjon
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Konsernintern omstrukturering
 • Finansielle instrumenter
 • Kravet til reelt etablert
 • Skattereformen i USA
 • Compliance and Corporate Tax

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor skatterett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor skatterett.

 

Det avholdes hver sesong fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet. Ved hver samling serveres tapas med god anledning til mingling blant deltakerne.

Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen

Etter hver samling vil JUC sende dokumentasjon til hver enkelt deltaker. Dokumentasjonen oppgir hvor mange timer deltakeren kan søke om godkjenning for hos Advokatforeningen. Vedheftet følger også programmet fra nettverksmøtet, som deltakeren kan bruke som dokumentasjon ved forespørsel fra Advokatforeningen.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, revisorer, økonomer, skattesjefer- og medarbeidere og andre i private virksomheter og organisasjoner som har erfaring med skatterett.

Det er mulig å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av sesongen eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige. Dette sikrer at du får det optimale ut av de relasjoner som bygges.


Materiale

Alle deltakere i nettverket mottar relevant dokumentasjon.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

ER DU NYSGJERRIG, OG ØNSKER DU Å VITE MER?

Hold meg oppdatert

Skriv meg opp

Kursdatoen er overskredet. Vil du have beskjed når det åpnes for påmelding igjen? Klikk på ”Skriv meg opp” herunder og fyll ut feltene.

 

Skriv meg opp

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgata 20
0161 Oslo


1. Samling

torsdag d 28. oktober 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. Samling

tirsdag d 11. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

onsdag d 9. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. Samling

tirsdag d 7. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris

23 950

 

 

Network