NETTVERK I SKATTERETT


Leder

 • Anette Fjeld, Partner,  Advokat (H), Leder Tax & VAT Litigation, Deloitte Advokatfirma AS

 

Innhold

Som medlem av nettverket omgås du med landets dyktigste og mest erfarne aktører på området. På dagsorden vil det være aktuelle emner og problemstillinger, som vil bli diskutert og behandlet på et høyt faglig nivå. Nettverkslederne er din garanti for det faglige innholdet og vil selv stå for en del av dagsorden på nettverksmøtene. Det vil ytterligere være innlegg fra både nettverksdeltakere og eksterne foredragsholdere, og du som medlem har mulighet til å påvirke innholdet på disse gjennom valg av emner og foredragsholdere.

 

Eksempler på emner som kan drøftes i nettverket:

 • Konsernbidrag i praksis
 • Konsernbidrag og særskatteregimer
 • finansskatt, Petroleum, rederi mm
 • Konsernbidrag og utenlandske selskaper
 • Immaterielle eiendeler
 • Aksjer og ansatte
 • Morselskapsgarantier
 • Fusjon/fisjon
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Konsernintern omstrukturering
 • Finansielle instrumenter
 • Kravet til reelt etablert
 • Skattereformen i USA
 • Compliance and Corporate Tax

 

Formål

Nettverkets formål er å skape et forum som på et høyt teoretisk og praktisk nivå kan drøfte aktuelle temaer og juridiske problemstillinger innenfor skatterett. Nettverket vil danne en plattform hvor deltakerne kan utveksle erfaringer, utvikle nye kompetanser og generelt etablere relasjoner mellom advokater, jurister og andre som i deres daglige virke sitter med juridiske problemstillinger innenfor skatterett.

Det avholdes årlig fire effektive og målrettede nettverksmøter på 4,5 timers varighet.


Vedrørende kravet om obligatorisk etterutdanning for medlemmene i Advokatforeningen:
Etter hver samling vil JUC utstede kursbevis til den enkelte deltaker for opptjening av godkjente etterutdanningspoeng.


Målgruppe

Nettverket er forbeholdt advokater, jurister, revisorer, økonomer, skattesjefer- og medarbeidere og andre i private virksomheter og organisasjoner som har erfaring med skatterett.

Det er mulighet for å bli medlem av nettverket når det er ledige plasser, enten fra starten av eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, som sikrer at deltakerne vil få optimalt utbytte av de relasjonene som bygges.


Materiale

Alle deltakere på nettverket vil få utlevert en mappe med relevant materiale.

 

Få et indtryk av JUC's nettverk

Hør mer om de unike mulighetene for faglig sparring, som våre nettverksmedlemmer får.

 

Hold meg oppdatert

Er du nysgjerrig, og ønsker du å vite mer?

Hold meg oppdatert

Leksjoner

20

 

Høyres Hus
Stortingsgaten 20 - 0161 Oslo


1. Samling

torsdag d 28. oktober 2021

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


2. Samling

tirsdag d 11. januar 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


3. Samling

onsdag d 9. mars 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


4. Samling

tirsdag d 7. juni 2022

Kl 13:30 - 18:00

Inkl. tapas


Pris ekskl. Mva

23 950

 

 

Network